Етапи селекційної роботи

I етап селекційної роботи

Оригінал сортове і видове різноманіття рослин і тварин – об’єкти селекційної роботи (без знання вихідного матеріалу, без вивчення його походження та еволюції неможливо вдосконалення існуючих форм тварин і рослин).
На даному етапі використовуються роботи М. І. Вавилова щодо встановлення центрів походження культурних рослин в осередках найдавнішого землеробства, створенню їх колекції та використання в якості вихідного матеріалу. Таких центрів вісім.
Південноазіатський тропічний центр. Тропічна Індія, Індокитай, Південний Китай, острови Південно-Східної Азії. Виключно багатий культурними рослинами (близько ? відомих видів культурних рослин). Батьківщина рису, цукрової тростини, безлічі плодових і овочевих культур.
Східноазіатський центр. Центральними Східний Китай, Японія, острів Тайвань, Корея. Батьківщина сої, декількох видів проса, безлічі плодових і овочевих культур. Цей центр теж багатий видами культурних рослин – близько 20 % світового різноманіття.
Південно – западноазіатского центр. Мала Азія, Середня Азія, Іран, Афганістан, Північно – Західна Індія. Батьківщина декількох форм пшениці, жита, багатьох зернових, бобових, винограду, плодових. У ньому виникло 14 % світової культурної флори.
Середземноморський центр. Країни, розташовані але берегах Середземного моря. Цей центр, де розташовувалися найбільші древні цивілізації, дав близько 11 % видів культурних рослин. У їх числі маслини, багато кормові рослини (конюшина, одинквіткові сочевиця), багато овочеві (капуста) та кормові культури.
Абіссінський центр. Невеликий район Африканського материка з дуже своєрідною флорою культурних рослин. Очевидно, дуже древнє вогнище самобутньої землеробської культури. Батьківщина зернового сорго, одного виду бананів, олійної рослини нуту, ряду особливих форм пшениці і ячменю.
Центральноамериканський центр. Південна Мексика. Батьківщина кукурудзи, довговолокнистої бавовнику, какао, ряду гарбузових, квасолі – всього близько 90 видів культурних рослин.
Андійський (Південноамериканський) центр. Включає частина районів Андийского гірського хребта вздовж західного узбережжя Південної Америки. Батьківщина багатьох клубненосного рослин, у тому числі картоплі, деяких лікарських рослин (кокаїновий кущ, хінне дерево та ін)
Переважна більшість культурних рослин пов’язано в своєму походженні з одним або декількома з перерахованих вище географічних центрів.
II етап – схрещування (гібридизація)

Буває двох видів:
Близкородственное – інбридинг (що дозволяє перевести рецесивні гени в гомозиготний стан);
Неродинне (допомагає об’єднати в одному організмі цінні ознаки різних форм).
III етап – відбір – завершальний етап селекції.

Відомо дві форми відбору:
масовий (виділення групи особин, подібних за фенотипом, але дають розщеплення при розмноженні)
індивідуальний (виділення одиничних цінних форм і роздільне вирощування Потомства кожної особини) призводить до створення сорту або породи чистої лінії.
У селекції рослин широко використовується інбридинг, полиплоидия, штучний мутагенез, віддалена гібридизація.
В області селекції рослин багато зробили відомі селекціонери -генетики: І. В. Мічурін і Г. Д. Карнеченко, II. В. Цицин, П. II. Лук’яненко, В. Н. Ремесло, В. С. Пустовойт і л р.
Ними були виведені високоврожайні сорти цукрових буряків, гречки, бавовнику; високопродуктивні кубанські сорти пшениці, українські сорти»Миронівська -808,»Ювілейна -50»,»Харківська -63»та ін
Селекція тварин відрізняється від такої у рослині: тварини дають мало нащадків, у них пізніше настає половозрелость, вони не розмножуються вегетативно, відсутня самозапліднення.
У селекції тварин використовують гібридизацію і відбір (масовий і індивідуальний), інбридинг і інші методи (М. Ф. Іванов, Н. С, Батурин та ін)
Селекція мікроорганізмів – молода, що розвивається галузь селекції. Її завдання – отримання високопродуктивних мікроорганізмів шляхом впливу на вихідні форми променями Рентгена, ультрафіолетовими променями і хімічними мутагенами.
Чергування обробки мутагенами з відбором дозволяє виділяти штами, по продуктивності в десятки разів перевершують вихідний.

Посилання на основну публікацію