Енергетичний обмін та пластичний обмін

Пластичний обмін (анаболізм, асиміляція) являє собою сукупність реакцій синтезу, які йдуть з витратою енергії АТФ. В процесі пластичного обміну синтезуються органічні речовини, необхідні клітці. Прикладами реакцій пластичного обміну є фотосинтез, біосинтез білка і реплікація (самоподвоєння) ДНК.

Енергетичний обмін (катаболізм, дисиміляція) – це сукупність реакцій розщеплення складних речовин до більш простих. В результаті енергетичного обміну виділяється енергія, що запасається у вигляді АТФ. Найбільш важливими процесами енергетичного обміну є дихання і бродіння.

Пластичний і енергетичний обміни нерозривно пов’язані, оскільки в процесі пластичного обміну синтезуються органічні речовини і для цього необхідна енергія АТФ, а в процесі енергетичного обміну органічні речовини розщеплюються і вивільняється енергія, яка потім буде витрачена на процеси синтезу.

Енергію організми отримують в процесі харчування, а вивільняють її і переводять в доступну форму в основному в процесі дихання.

Посилання на основну публікацію