Ендоплазматична мережа. Комплекс Гольджі

1. До якої групи органоїдів відносяться лізосоми, ендоплазматична мережа і апарат Гольджі?

Вони відносяться до одномембранних органоидам.

2. Яке будову і функції ендоплазматичної мережі? Чим шорстка ЕПС відрізняється від гладкої?

Ендоплазматична мережа (ЕРС), або ендоплазматичнийретикулум (ЕПР), являє собою систему каналів і порожнин, оточених мембраною і пронизують гіалоплазму клітини. Розрізняють шорстку і гладку ЕПС. На мембрані шорсткою ЕПС розташовано безліч рибосом. Саме тут синтезуються білки, що виводяться за межі клітини. На рибосомах шорсткою ЕПС також синтезуються мембранні білки. На поверхні гладкої ЕПС відбувається синтез вуглеводів і ліпідів. Крім того, в гладкою ЕПС накопичуються іони кальцію – важливі регулятори функцій клітин і організму в цілому. Речовини, які утворюються на мембранах ЕПС, накопичуються всередині порожнин мережі і перетворюються. Наприклад, білки набувають властиву їм вторинну, третинну або четвертинних структуру. Шорстка ЕПС краще розвинена в тих клітинах, що синтезують велику кількість білків (наприклад, в клітинах слинних залоз і підшлункової залози, які здійснюють синтез травних ферментів; в клітинах підшлункової залози і гіпофіза). Гладка ЕРС добре розвинена в клітинах, які синтезують, наприклад, полісахариди і ліпіди (клітини надниркових і статевих залоз, що виробляють стероїдні гормони; клітини печінки, здійснюють синтез глікогену та ін.)

3. Як влаштований комплекс Гольджі? Які функції він виконує?

Комплекс (апарат) Гольджі – це система внутрішньоклітинних мембранних структур: цистерн і бульбашок, в яких накопичуються речовини, синтезовані на мембранах ЕПС. Речовини доставляються в комплекс Гольджі в мембранних бульбашках, які отшнуровиваются від ендоплазматичної мережі і приєднуються до цистерн комплексу Гольджі. Тут ці речовини зазнають різні біохімічні перетворення, а потім знову упаковуються в мембранні пухирці, і велика їх частина транспортується до цитоплазматичної мембрані. Мембрана бульбашок зливається з цитоплазматичної мембраною, а вміст виводиться за межі клітини за допомогою екзоцитозу. У комплексі Гольджі рослинних клітин синтезуються полісахариди клітинної стінки (оболонки). Ще одна важлива функція комплексу Гольджі – це утворення лізосом.

4. Найбільші комплекси Гольджі (до 10 мкм) виявлено у клітинах ендокринних залоз. Як ви думаєте, з чим це пов’язано?

Ендокринні залози продукують гормони, які необхідні для забезпечення процесів життєдіяльності організму. Само ж освіту ряду гормонів і дозрівання їх здійснюється в порожнинах комплексу Гольджі.

5. Що спільного в будові і функціях ендоплазматичної мережі і комплексу Гольджі? Чим вони відрізняються?

Подібність: вони є одномембранних органоїдами і являють собою систему порожнин і цистерн. Відмінності: в ЕПС відбувається утворення речовин, які потім надходять в комплексі Гольджі і зазнають біохімічні перетворення (дозрівають). Також комплекс Гольджі бере участь в утворенні лізосом.

6. Що являють собою лізосоми? Як вони утворюються? Які функції виконують?

Лізосоми – невеликі мембранні пухирці, які отшнуровиваются від цистерн комплексу Гольджі і містять набір травних ферментів. Ферменти лізосом здатні розщеплювати білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти. Крім перетравлення речовин, що надійшли в клітку ззовні, лізосоми беруть участь у розщепленні внутрішніх компонентів клітини (молекул і цілих органоїдів), пошкоджених або відслужили свій термін. Цей процес одержав назву аутофагії.

7. Припустіть, чому ферменти, що знаходяться в лізосомах, що не розщеплюють її власну мембрану. До яких наслідків для клітини може призвести розрив мембран лізосом?

Лізосоми містять великий набір гідролітичних ферментів, здатних розщеплювати біологічні макромолекули майже всіх типів. У нормі ці ферменти не діють на компоненти власної клітини, так як вони відокремлені лізосомної мембраною. При розриві мембрани лізосом ферменти, що знаходяться в ній, виходять всередину клітини і починаю поглинати і перетравлювати її внутрішній вміст, що призводить до загибелі клітини.

8. Встановлено, що до молекул багатьох речовин, що підлягають виведенню з клітки, в комплексі Гольджі «пришиваються» певні оліго- або полісахариди, причому до різних речовин – різні вуглеводні компоненти. У такому модифікованому вигляді речовини і виводяться в позаклітинне середовище. Як ви думаєте, для чого це потрібно?

У комплексі Гольджі відбувається дозрівання різних речовин, які потім направляються в різні органели клітини або виводяться за її межі. Такий ступінчастий процес повинен якось контролюватися. Тому, що дозрівають речовини маркуються спеціальними оліго- і полісахаридами, що грають роль своєрідного знака якості. За допомогою їх пройшли через апарат Гольджі речовини доставляються за адресою, залежно від отриманих ними в апараті Гольджі міток.

Посилання на основну публікацію