1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Емпіричні правила еволюції груп

Емпіричні правила еволюції груп

З численних виявлених емпіричним шляхом правил і закономірностей еволюції груп зупинимося на найважливіших.

Згідно з правилом незворотності еволюції, еволюція є незворотнім процесом, і організми не можуть повернутися до колишнього стану, вже пройденого їх предками раніше. Дійсно, кожне еволюційно значущу зміну являє собою комбінацію багатьох мутацій і поява нових регуляторних взаємодій, підхоплені природним відбором, але виникли випадково і незалежно один від одного. Тому зрозуміло, що повернення генофонду даної групи організмів або навіть одного генотипу до стану, характерному для предків, статистично практично неймовірно.

Так, в процесі еволюції приматів поступово відбувалася втрата ними здатності відчувати і диференціювати запахи. Це було пов’язано з тим, що в порівнянні з іншими ссавцями примати використовують зоровий, слуховий і дотиковий аналізатори істотно інтенсивніше і частіше, ніж нюховий. У зв’язку з цим в генах приматів, пов’язаних з розвитком і функціонуванням ольфакторних (нюхових) рецепторів і нюхового центру, відбулося накопичення безглуздих мутацій, які перетворили ці гени в неактивні псевдогени. У людини більше 70% генів цієї групи являють собою псевдогени. Природно, що повернення такого великого обсягу генетичного матеріалу до вихідного стану неможливо.

Проте у ряді випадків за рахунок окремих зворотних мутацій або за рахунок мутацій регуляторних генів у високоорганізованих тварин можливе повторне виникнення окремих ознак атавістичної природи (див. П. 13.3.4), які не змінюють в цілому їх тип організації.

ПОДІЛИТИСЯ: