1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Ембріональний період розвитку

Ембріональний період розвитку

Процес онтогенезу починається з ембріонального періоду розвитку (ембріогенезу), який триває від утворення зиготи до народження, або виходу з яйця. В цьому періоді за певною схемою йде активне зростання і розвиток зародка.

Дроблення

Перший етап ембріогенезу називається дробленням. Його особливістю є швидке ділення клітин, при якому практично не відбувається їх зростання. Кількість клітин зростає, але їх розміри зменшуються.

Починається цей етап з поділу зиготи на дві клітини. Потім кожна з утворених клітин, які називаються бластомерами, також ділиться. Виходить 4, 8, 16, 32 і т. д. Бластомерів.

В результаті утворюється багатоклітинний зародок, що має форму бульбашки. Така стадія називається бластулой і містить кілька тисяч клітин.

Гаструляція

Другим етапом ембріогенезу є гаструляція. Вона починається з впячування стінки бластули всередину. При цьому утворюється гаструла, що має двослойну стінку. Зовнішній шар клітин називається ектодермою, а внутрішній ентодермою.

Згодом між ектодерми і ентодерми з’являється третій шар – мезодерма. Ці шари називаються зародковими листками.

На етапі гаструляції починається синтез білків, характерних для певного типу клітин. Так запускається процес диференціювання – наростання відмінностей між частинами зародка.

При диференціюванні клітин з кожного зародкового листка згодом утворюються певні тканини і системи органів. Наприклад, з мезодерми – м’язова тканина, а з ектодерми шкірний епітелій.

Органогенез

Гаструляція закінчується з початком утворення перших органів:

  • нервової трубки;
  • хорди;
  • кишечника.

У всіх груп тварин з одних і тих же зародкових листків утворюються одні й ті ж органи. Це доказ єдності тваринного світу.

Для первинного органогенезу характерне явище ембріональної індукції – взаємовпливу розвиваються органів друг на друга.

Коли організм готовий до життя в умовах відкритої атмосфери, відбувається його звільнення від зародкових оболонок, ніж закінчується ембріональний період розвитку.

Критичні періоди

В деякі періоди ембріогенезу зародок особливо чутливий до впливу факторів зовнішнього середовища.

Ці періоди називаються критичними. До них відноситься, наприклад, період 20 – 24 тижнів вагітності у жінки, коли формуються основні функціональні системи майбутньої дитини.

Вплив стресу, інфекції, травм і т. д. В критичний період більш шкідливо для зародка, ніж в інший час.

Що ми дізналися?

Ембріогенез – розвиток організму до народження. Він складається з трьох етапів. На етапі дроблення росте кількість клітин. На етапі гаструляції клітини диференціюються і утворюється три зародкових шару. На етапі органогенезу з’являються органи.

ПОДІЛИТИСЯ: