Елементарні фактори еволюції

Елементарними факторами еволюції називаються причини зміни частоти алелей і генотипових ознак популяції.

До них відносяться:

  • комбінативна мінливість;
  • мутаційні процеси;
  • природний відбір;
  • популяційні хвилі;
  • дрейф генів;
  • ізоляція.

В результаті цих факторів відбувається зміна генотипу популяцій, що призводить до розширення еволюційних можливостей виду або їх зниження. Так, при зникненні гена, відповідального, наприклад, за адаптацію до низької температури – популяція може зникнути при настанні тривалого похолодання. Однак, якщо при цьому у її особин будуть інші гени, які дозволяють знайти інші виходи з положення – використовувати притулок, вогонь, одяг і нівелювати вплив негативного фактора – виживання цілком можливо.

Знання основних закономірностей еволюції дозволяє зрозуміти, порівняти і узагальнити дані будь-якої з біологічних наук, а також – свідомо і розумно планувати шляхи і ступені можливого впливу людини на біосферу, передбачаючи наслідки.

Посилання на основну публікацію