Електроенцефалографія

Електроенцефалографія – це метод реєстрації біоелектричних явищ головного мозку. Вперше біоструми мозку були зареєстровані на тварин, при цьому робили розтин черепної коробки і на кіркова речовина поміщали електроди. Даний метод отримав назву «електрокортікографія». В даний час є технічна можливість реєстрації електричних явищ головного мозку (біострумів) з поверхні голови.
Використовуються два методи реєстрації електроенцефалографії: уніполярний, при якому один електрод пасивний – поміщається на мочці вуха, а один – активний, і біполярний метод, де обидва електроди активні, розташовані на певній відстані один від одного.
Крива, що отримується в результаті реєстрації, називається електроенцефалограмою, на ній можна побачити основні хвилі електричної активності, або ритми головного мозку.
1. α-ритм – постійний ритм синусоїдальної форми – реєструється з усіх ділянок головного мозку, але найбільш характерний для тім’яної і потиличної областей. Частота від – 8 до 14 коливань в секунду при амплітуді від 20 до 80 мкв. Даний ритм реєструється в стані фізичного і психічного спокою.
Особливості α-ритму, його постійна характеристика: легко піддається депресії, для його зникнення досить відкрити очі, характеризується високою здатністю до адаптації – відновлюється при відкритих очах у стані спокою.
2. β-ритм. Виділяють високочастотний і низькочастотний β-ритм. Частота – 14-35 коливань в хвилину, амплітуда – 10-30 мкв. Реєструється з усіх ділянок головного мозку, але найбільш характерний для лобової частки, при переході зі стану спокою в стан активності (наприклад, при відкритті очей).
3. δ-ритм – реєструється у дорослих людей в стані глибокого сну, а у дітей – при фізичній і психічній активності. Частота даного ритму невелика – 0,5-3 коливання в секунду, амплітуда становить 250-1000 мкв.
4. θ-ритм – невеликий, з частотою 4-7 коливань в секунду, має високу амплітуду – 100-150 мкв. Реєструється в процесі швидкого сну, при гіпоксії головного мозку у дорослих людей, а у підлітків – у стані активності.
При дослідженні використовують методики для отримання певних ритмів. Реакція десинхронізації – заміна α-ритму на β-ритм. При відкритті очей посилюється потік імпульсів в кору великих півкуль через ретикулярну формацію, спостерігається переважання процесів збудження в корі. Викликані потенціали – високоамплітудні, вони реєструються при впливі специфічних подразників в строго певних відділах головного мозку. Наприклад, в потиличній області реєструються спалахи потенціалів високої амплітуди при подразненні світлом.
Електроенцефалографія дозволяє:
1) оцінити стан головного мозку та взаємовідношення процесів збудження і гальмування;
2) встановити локалізацію патологічного вогнища при ураженні;
3) визначити дозрівання головного мозку.

Посилання на основну публікацію