Еколого-біологічна роль білків в організмах

1. Білки утворюють в клітинах і організмах особливі структури (у сукупності з іншими речовинами), які здатні сприймати сигнали з навколишнього середовища у вигляді подразнень, за рахунок чого виникає стан « збудження», на яке організм відповідає певною реакцією, тобто для білків і в клітці, і в організмі в цілому характерна сприймає функція.

2. Білкам характерна і провідна функція (і в клітинах, і в організмі в цілому), яка полягає в тому, що виникло в певних структурах клітини (організму) збудження, передається до відповідного центру (клітини або організму), в якому формується певна реакція (відповідь) організму або клітини на що надійшов сигнал.

3. Багато організмів здатні до переміщення в просторі, що можливо за рахунок здатності структур клітини або організму до скорочення, а це можливо тому, що білки фибриллярной структури володіють скорочувальної функцією.

4. Для гетеротрофних організмів білки як окремо, так і в суміші з іншими речовинами є продуктами харчування, тобто їм характерна трофічна функція.

Посилання на основну публікацію