Еколого-біологічна роль білків в клітинах

Внаслідок того, що білки (поряд з нуклеїновими кислотами) – це речовини життя, то їх функції в клітинах дуже різноманітні.

1. Найважливішою функцією білкових молекул є структурна функція, яка полягає в тому, що білок – це найважливіший компонент всіх структур, що утворюють клітку, в які він входить в складі комплексу різних хімічних сполук.

 
2. Білок – найважливіший реагент в протіканні величезного різноманіття біохімічних реакцій, що забезпечують нормальне функціонування живої речовини, тому для нього характерна реагентному функція.

 
3. У живу речовину реакції можливі тільки в присутності біологічних каталізаторів – ферментів, а як встановлено в результаті біохімічних досліджень, ферменти мають білкову природу, тому білки виконують і каталітичну функцію.

 
4. У разі потреби в організмах білки окислюються і при цьому виділяється енергія, за рахунок якої синтезується АТФ, тобто білки виконують і енергетичну функцію, але внаслідок того, що ці речовини мають для організмів особливу цінність (через їх складного складу), то енергетична функція білків реалізується організмами тільки в критичних умовах.

 
5. Білки можуть виконувати і запасаючу функцію, так як є своєрідними « консервами» речовин і енергії для організмів (особливо рослин), що забезпечують їх початковий розвиток (для тварин – внутрішньоутробне, для рослин – розвиток зародків до появи молодого організму – проростка).

Посилання на основну публікацію