Екологія: загальні відомості

Екологія – це наука про навколишнє середовище. Якщо бути більш точним, то екологія – це наука про взаємодію різних екосистем між собою і з навколишнім середовищем. Назва екологія походить від грецьких слів «ойкос» – дім, батьківщина і «логос» – наука. Тобто, буквально назва перекладається як «наука про місцеперебування», «вивчення місця, де ми живемо». Екологія як наука нерозривно пов’язана з біологією, точніше, з зоологією і ботанікою.

 

Найважливіше значення за весь час існування науки екології вона набула не так давно, в епоху індустріального розвитку людства. Вплив людини на живу природу (антропогенний вплив) зросла настільки, що це почало становити загрозу для всієї Землі в цілому. Саме тоді з’явилася потреба в науці, яка б захищала навколишнє середовище від шкідливого впливу і дбала б про підтримання умов існування, прийнятних для всіх живих істот і планети в цілому.

 

Будова екосистем.

 

Екологія охоплює три рівні вивчення живої природи:

 

На рівні окремих живих організмів – особин. Цей розділ екології називається аутэкологией і він вивчає особливості взаємодії окремо взятого організму і навколишнього його середовища.

На рівні популяцій. Жоден живий організм не існує в природі повністю самостійно, так як він відбувся від іншого організму, злучається з третім, відтворює четвертий і т. д. Взаємодія окремих груп організмів (популяцій) і навколишнього середовища вивчає демекологія або популяційна екологія.

На рівні спільно мешкають популяцій. Жодна популяція живих істот не може прожити у відриві від інших популяцій. Це стосується харчування, міграції і багатьох інших фактором. Така сукупність біоценозів і навколишнього середовища, а також їх взаємозв’язок між собою, називається екосистемами. Розділ екології, що займається вивченням біоценозу (спільного проживання спільнот) та екосистем, називається синекологієй.

 

Довгий час вважалося, що біосфера Землі обмежена виключно живими організмами. Російський вчений і філософ в. І. Вернадський змусив світ подивитися на екологію інакше, розширивши вчення про біосферу. Саме він довів, наскільки все пов’язано на нашій планеті. Навіть одноклітинні організми відіграють свою важливу роль для підтримки гармонії та екологічної рівноваги в природі.

Посилання на основну публікацію