Екологічний критерій виду

Причетність до індивідуальної середовищі існування є основоположним принципом екологічного критерію.

Один вид комарів харчується кров’ю ссавців, інший – птахів, третій – плазунів. При цьому деякі сукупності комах служать переносниками малярії, а інші – ні.

Відповідно, два різних види не можуть співіснувати в межах однієї екологічної ніші, але різні живі організми одного виду можуть перебувати в несхожої місці існування. Групи цих однорідних популяцій названі екотипами.

Посилання на основну публікацію