1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Екологічні закони, правила, принципи

Екологічні закони, правила, принципи

Пріоритетним завданням будь-якої галузі знань є пізнання сутності явищ і процесів, що становлять предмет її дослідження. Найсуттєвіші закономірності формують теорію науки, складовими якої є закони, правила, принципи. Екологія в цьому плані не є винятком. її представники на підставі всебічного аналізу великого фактичного матеріалу про взаємний вплив природного довкілля та об’єктів тех-носфери на живі організми виводять різноманітні узагальнення.

У працях М. Реймерса (1990, 1994), який на сьогодні найглибше розробив цю проблематику, проаналізовано понад дві сотні екологічних законів, принципів і правил. З цього великого масиву закономір-ностей1 фахівці різних наукових напрямів (біологи, географи, геологи, екологи, созологи) відбирають і аналізують ті, які найістотніше відображають сутність їхнього предмету дослідження (Я. Дідух, 1998; І. Дедю, 1990; А. Качинський, Г. Хміль, 1997; В. Кучерявий, 2001; Я. Мольчак та ін., 2001; М. Назарук, 2000 та ін.). Ми коротко проаналізуємо ті з них, які найбільшою мірою стосуються біогеографічних, екологічних та енергетичних аспектів взаємодії живих організмів з їхнім абіотичним та біотичним довкіллям.

Закони (Чотири з цих законів сформульовано на підставі праць В. Вернадського).

ПОДІЛИТИСЯ: