Екологічні системи

У природі види рослин і тварин розподіляються не випадково, вони завжди утворюють певні порівняно постійні комплекси – спільноти, біоценози.

Біоценоз (від гр.»Біос»- життя + гр.»Койнос»- загальний) – спільнота рослин і тварин, що населяють одну територію, взаємопов’язаних в ланцюзі харчування і впливають один на одного.
Екологічна система – співтовариства живих організмів і середовища їх проживання, складові єдине ціле на основі харчових зв’язків і способів отримання енергії.
За способом отримання та використання поживних речовин всі організми поділяються на:
автотрофи – організми, які самостійно забезпечують себе органічною їжею
гетеротрофи – організми, що живляться готовими органічними речовинами
У природі відбувається безперервний кругообіг біогенних речовин, необхідних для життя: хімічні речовини беруться автотрофами з навколишнього середовища і знову в неї повертаються в основному через гетеротрофов. Таким чином, в процесі еволюції в екологічних системах склалися певні кола живлення.

Ланцюги живлення – ланцюги взаємопов’язаних видів, послідовно витягають органічна речовина і енергію з вихідного харчової речовини: кожне попереднє ланка є їжею для наступного.

ланцюги живлення

Ланцюги живлення в кожному природному ділянці з більш-менш однорідними умовами існування складені своїми комплексами видів, що утворюють самопідтримувану систему, в якій здійснюється кругообіг речовин. Така стійка екологічна система отримала назву біогеоценоз (від гр.»Біос»- життя +»гео»- земля + гр.»Койноо – загальний).
Структуру біогеоценозу складають:
зелені рослини – виробники живої речовини (продуценти),
рослиноїдні і м’ясоїдні тварини – споживачі органічної речовини (консументи);
мікроорганізми – руйнівники органічної речовини до простих мінеральних сполук (редуценти).
У екологічних системах (біогеоценозах) у процесі еволюції в ланцюгах харчування визначилася важлива закономірність, що отримала назву правило екологічної піраміди.
Згідно з правилом екологічної піраміди кількість рослинної речовини, службовця основою ланцюга живлення, приблизно в 10 разів більше, ніж маса рослиноїдних тварин, і кожний наступний харчової рівень також має масу в 10 разів меншу.

У природі часто відбувається зміна біогеоценозів. Це спадкоємне природний розвиток екологічної системи, при якому один біоценози змінюються іншими під впливом природних факторів середовища (на місці лісу утворюється болото, на місці болота – луг), стихійних лих (пожеж, паводків, землетрусів) або впливом людини (вирубка лісу, осушення боліт, зрошення земель). Таке явище отримало назву сукцесії. Сукцесії можуть бути первинними і вторинними.
Людина може змінювати природну зміну біогеоценозів, затримувати се розвиток на господарсько більш цінною стадії або створювати штучні біоценози.
Володіючи знаннями екології, людина може передбачити зміну біогеоценозів, зберегти потрібний йому, усунути причину або знищити катастрофу, що насувається.
Агроценози (від гр.»Агрос»- поле + гр.»Ценоз»- загальний) – штучно створені людиною біоценози. Такий біоценоз не здатен тривало існувати без втручання людини, не володіє саморегуляцією і в той же час характеризується високою продуктивністю (врожайністю) одного або декількох видів (сортів, порід) рослин або тварин.

Посилання на основну публікацію