Дрейф генів

Інша широко поширене явище – це генетико-автоматичні процеси, або дрейф генів, сутність якого була встановлена одночасно американським генетиком С. Райтом і нашими співвітчизниками Миколою Петровичем Дубиніним і Дмитром Дмитровичем Ромашова.

Дрейф генів зазвичай призводить до зниження різноманітності генофонду і зміни співвідношення частот алелей. Він є наслідком різкого скорочення чисельності популяції в результаті стихійного лиха (раптового похолодання, пожежі, епідемії і т.п.). Решта нечисленні особини, по-перше, представляють лише невелику частину вихідного генофонду, а по-друге, різко збільшується ймовірність близькоспорідненого схрещування і відповідної гомозиготизації. Чим менше розмір вихідної популяції, тим більша ймовірність випадкових перебудов.

Розподіл частот алелей і відповідно фенотипів може бути використано для математичної оцінки подібності популяцій і відповідно для оцінки можливих зв’язків між сусідніми і віддаленими одна від одної поселеннями одного виду. Способів такої оцінки багато, а результати аналізу виходять показників часто дуже цікаві. Нерідко вони підтверджують уявлення про значну відособленості популяцій навіть активно мігруючих видів.

Посилання на основну публікацію