Дослідники в біології – коротко

Вчених, які досліджують природу (тобто в тому числі, займаються біологією), називають натуралістами.

Аристотель (384-322 рр. До н.е.) – один із засновників біології. Займався дослідженням і класифікацією тварин.

Теофраст (справжнє ім’я Тіртамос) (372-287 рр. До н.е.) – класифікував знання про рослини. «Батько» науки про рослини – ботаніки.

Карл Лінней (1707-1778) запропонував в 18 столітті давати всім тваринам і рослинам однакові назви латинською мовою, щоб уникати плутанини серед дослідників з різних країн. Також запропонував бінарне (подвійне) позначення видів.

Чарльз Дарвін (1809-1882) – дав пояснення різноманіттю видів організмів і їх розвитку, створивши теорію еволюції.

Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – творець ідеї біосфери, як про додаткову сфері на планеті Земля, в яку входить все живе.

Микола Іванович Вавилов (1887-1943) – відкрив світові центри освіти культурних рослин, генетик, ботанік.

Посилання на основну публікацію