Доповідь “Роль бактерій у природі та житті людини”

Бактерії – одна з найдавніших форм життя на нашій планеті. Зустрічаються вони повсюдно: на суші, у воді, в грунті і в повітрі. Роль бактерій в природі важко недооцінити, без них не було б кругообігу речовин, а отже і життя на Землі не могла б існувати. Вся частина органічних і велика частина неорганічних речовин піддаються змінам бактеріями. Так, здатність бактерій перетворювати органічні речовини шляхом їх розкладання на простіші сполуки в неорганічні, має глобальне значення для екосистеми. Бактерії створили живий оболонку Землі, дали середовище для виникнення нових форм життя.

Поряд з рослинами, ціанобактерії здатні виділяти в атмосферу кисень, необхідний для життєдіяльності тварин. Клітини цих бактерій володіє хлоропластами і здатні до фотосинтезу.

Ще однією важливою групою бактерій, без якої не здатний нормально функціонувати кругообіг речовин в природі, є бактерії гниття. Вони поділяються на дві основні підгрупи: сапрофітні бактерії гниття і бродіння. До першої підгрупи відносяться організми, які в ході своєї життєдіяльності перетворять відмерлі частини рослин в перегній. Вони розкладають складні речовини на прості, якими рослини зможуть використовувати в подальшому. До другої підгрупи належать бактерії, які розкладають перегній, перетворюючи його в мінеральні солі. Обидва типи бактерій виконують важливу почвообразовательном функцію.

Азотофіксації – здатність бактерій пов’язувати азот повітря, роблячи його доступним для рослин. Таким властивістю володію, наприклад, бульбочкові бактерії, що поселяються на коренях бобових рослин і утворюючи на них бульби. В ході даного симбіозу квіткові рослини отримують необхідний для їх нормальної життєдіяльності азот, а бактерії поживні речовини від коренів. Також ці бактерії виконують дуже важливу роль в природі, збагачуючи верхній шар грунту азотом.

Посилання на основну публікацію