Доповідь про фотосинтез і його роль

Фотосинтез – це процес, який представляє з себе трансформацію променевої енергії сонця в хімічну енергію. Таким чином природа пристосувалася до використання сонячної енергії для того щоб життя на Землі цвіла і розвивалася.

Роботу по трансформації сонячної енергії здійснюють найрізноманітніші фотосинтезуючі організми, або ж іншими словами фотоавтотрофні. Вони бувають як багатоклітинними організмами, так і одноклітинними. До них так само відносяться прокаріоти, які є найбільш багаточленними представниками фотоавтотрофних організмів.

Процес фотосинтезу складається з двох стадій. Перша називається «світлова стадія» (або енергетична). Дана стадія відбувається всередині хлоропласта, на світлі. Її суть полягає в тому, що відбувається фотоліз води і фосфорилювання. Іншими словами енергія світла перетворюється в хімічну енергію АТФ, побічним ефектом від цієї реакції є поява самого важливого газу на Землі, кисню. Друга стадія фотосинтезу називається «темновая стадія» (або метаболічна). Дана стадія не може відбутися без першої. Суть даної стадії полягає в тому, що за допомогою так званих устьиц, які розташовуються на поверхні листа, рослина здатна поглинати з атмосфери СО2 (вуглекислий газ). В кінцевому підсумку виходять такі речовини як глюкоза, крохмаль і сахароза. Всі ці компоненти накопичують енергію для рослини, завдяки чому воно може рости і розвиватися.

Здійснити фотосинтез для рослини завдання не найпростіше, адже для того щоб фотосинтез пройшов успішно необхідна велика кількість повітря. Все через те, що на десять тисяч кубометрів повітря виходить лише три кубометра вуглекислоти, з якого утворюється всього сто десять грам глюкози. Ці знання використовують в агрономії, штучно підвищуючи в теплицях вміст вуглекислого газу до п’яти відсотків.

Значення фотосинтезу не можна недооцінювати. Саме фотосинтез дозволяє жити людству на планеті Земля, і не тільки йому, а всім живим істотам.

Посилання на основну публікацію