Доповідь на тему “Ядро клітини”

Ядром називають головну частину клітини живих організмів. Основна функція ядра – це зберігання і подальша реалізація інформації про будову організму. Без ядра неможливо відтворювати білки для роботи клітини.

Саме ядро ​​під мікроскопом виглядає як кругле або овальне утворення від десяти до двадцяти мікрометрів в діаметрі. Однак, під електронним мікроскопом видно дуже складна структура цієї органели.

Ядерна оболонка (каріолемми або нуклеолемми) обмежує ядро ​​від навколишнього цитоплазми, хоча і утворена з двох шарів модифікованого цітоплазматичного ретикулума. Для обміну білками з зовнішніми частинами клітини в каріолемми є спеціальні ядерні пори (нуклеопоріни). Внутрішня пластинка оболонки вистелена білками-Ламін. Ламіни грають дуже важливу роль, вони утримують кінці хромосом, впорядковуючи їх просторове розташування всередині ядра.

Основна маса ядра наповнена хроматином. Це генетичний матеріал, який складено з чотирьох нуклеотидів: аденін, тимін, гуанін, цитозин. Нуклеотиди з’єднуються тільки попарно: аденін з тиміном, гуанін з цитозином. Результатом служить ДНК – дезоксирибонуклеїнової кислоти, універсальна “карта пам’яті” всіх молекул і процесів в організмі. Оскільки ця структура досить тендітна, то для безпечного зберігання ланцюжка нуклеотидів “намотуються” на спеціальні білки-охоронці – гістони, і виходить хромосома.

Інформація ДНК має різну ступінь затребуваності. Частина інформації, закодованої в ДНК, використовується частіше. Під мікроскопом це видно, як світліші ділянки ядра (інтерхроматін). У цих ділянках йде процес транскрипції – це перенесення інформації з ДНК на матричну РНК (мРНК). Таким чином, створюється модель для подальшого синтезу білка з мРНК, що називається трансляцією. Цікаво, що мРНК не відразу виходить в цитоплазму, а спочатку “дозріває”. З скопійованого з ДНК ділянки видаляються непотрібні фрагменти (інтрони), залишаються тільки необхідні фрагменти (екзонів), що економить ресурси організму в наступних стадіях процесу біосинтезу і забезпечує варіативність синтезованих молекул, хоча вони і були спочатку копією однієї ділянки ДНК. Інтенсивно забарвлені ділянки (гетерохроматин) містять менше затребувану інформацію, синтез мРНК на них зазвичай не йде.

Цікава частина ядра – це ядерце. Тут відбувається синтез рРНК (рРНК), необхідної для подальшого виробництва інших важливих органел клітини – рибосом, які в свою чергу є виробниками всіх білків в організмі.

Посилання на основну публікацію