Доповідь на тему “Клітини”

Клітина – елементарна одиниця, з якої побудовані майже всі живі організми.

Цитологія – відділ науки біологія, який вивчає все, що пов’язано з живими клітинами.

Першовідкривач клітин Роберт Гук в 1665 році, лише хотів за допомогою мікроскопа зрозуміти, чому дуб корковий відмінно тримається на воді. Але натомість побачив осередки, які в майбутньому отримали назву клітини.

Теодор Шванн і Матіас Шлейден сформулювали клітинну теорію. Її основні правила це:

  • У всіх рослин і тварин клітинну будову організму.
  • Організми, які мають клітинну будову, ростуть і розвиваються за допомогою ділення клітин.
  • Клітина – найменша жива одиниця, а організм – група клітин.

У клітини, як і у будь-якої людини, є своє будова. Організми діляться на дві групи в залежності від будови їх клітин. Ці групи називаються еукаріоти і прокаріоти. Еукаріоти з грецького переводяться, як «ядерні», а прокаріоти – «доядерні». З цих назв можна зрозуміти, що головною відмінністю еукаріотів від прокаріотів є наявність ядра у класу ядерних.

До складу цитоплазми клітин обох груп входять органели. Кожна з них виконує свою функцію. Наприклад, мітохондрії є виробником енергії, а присутні тільки у рослин хлоропласти відповідають за процес фотосинтезу.

Основні елементи будови еукаріотичної клітини – клітинна мембрана, цитоплазма і ядро. Клітинна мембрана захищає клітину і сприяє транспорту корисних речовин. Ядро – найголовніша частина будови клітини, адже воно керує всіма процесами клітини, а також передає спадкову інформацію під час ділення (розмноження) клітини.

А у прокаріотів основними елементами будови є джгутик і цитоплазма. Джгутик є і у деяких еукаріотів, але цей елемент будови клітини прокаріотів набагато менше, ніж у еукаріотичної, джгутик допомагає клітині пересуватися.

Посилання на основну публікацію