Додарвінівський період у розвитку біології

З встановленням християнського світогляду в Європі була поширена офіційна точка зору про виникнення живої природи: все живе створено богом і залишається незмінним (креаціонізм). У цей період середньовіччя було мною спроб систематизувати накопичений біологічний матеріал. Найбільш досконалу систематику того часу вдалося створити шведському натуралісту К. Линнею. В основу систематики він поклав принцип ієрархічності таксонів – систематичних одиниць. Лінією закріпив використання бінарної номенклатури для позначення видів і ввів латинські назви видів. Принципи цієї класифікації зберігаються і в наш час.

C XVII в. поширюється нова система уявлень про живу природу – трансформізм, що допускає можливість мінливості видів під впливом зовнішніх умов. Її послідовниками були Р. Гук, Д. Дідро та ін Відкриття мікроскопа, розвиток ембріології та палеонтології призвело до створення першої еволюційної теорії Ж.Б. Ламарка. У праці»Філософія зоології»(1809 р.) він наводить численні докази змінності видів і намагається розкрити причини еволюційних процесів. Ламарк вперше включає в теорію фактор часу та умови зовнішнього середовища. Рушійними силами еволюції він вважав прагнення організмів до досконалості і прямий вплив зовнішнього середовища на спадкування ознак, придбаних протягом життя.

Ж. Кюв’є, досліджуючи будівлю органів хребетних тварин, встановив, що всі органи тварини представляють собою частини однієї цілісної системи і жодна частина тіла не може змінитися без зміни інших частин. Це явище він назвав принципом кореляції. Кюв’є-також висунув теорію катастроф, згідно з якою причиною вимирання були періодично відбувалися великі геологічні катастрофи, котрі знищували на великих територіях тварин і рослини.

Безліч великих відкриттів у природознавстві, накопичений експедиційний матеріал послужили передумовами створення еволюційного вчення англійським ученим Ч. Дарвіном. Він виклав свої погляди на цю проблему у своїй праці»Походження видів шляхом природного відбору»(1859 р.).

Посилання на основну публікацію