Додарвінівський період еволюціонних знань

Питання про походження і можливої змінності світу, мабуть, цікавили людину з моменту його появи. Вказівки на природне походження живих організмів і розвиток матерії маються на роботах давньоіндійських і давньокитайських філософів. Наприклад, китайський філософ Конфуцій наполягав на виникнення життя від єдиного джерела, після чого вона поступово розгорталася і розгалужувалася. Однак найбільш широко такі думки були поширені в культурі стародавньої Греції серед засновників діалектичної натурфілософії. Спочатку філософів хвилювали матеріальні витоки світу. Так, представники іонійської школи вважали, що світ виник природним шляхом. У більш пізньому періоді були популярні погляди механістичного матеріалізму. У пошуках можливих причин походження життя були закладені елементарні початку біологічних наук (ботаніки, зоології) та медицини. Найбільший внесок вніс найбільший давньогрецький мислитель Аристотель (384 – 322 рр. До н. Е.), Якого справедливо вважають основоположником біології. Він першим склав класифікацію тварин, провів порівняльний аналіз їх анатомії та ембріології. Подібно багатьом його попередникам, Аристотель не заперечував проти самозародження організмів, наприклад, клопів з соків тіла тварин, вошей з сирого м’яса або дощових черв’яків з мулу ставків. Самозародження життя після Аристотеля підкріплювалася «свідченнями» багатьох знаменитих філософів: Цицерона, Вергілія, Овідія, Сенеки, Плінія, Апулея, Плутарха та ін. Ідеї Аристотеля наклали відбиток на світогляд багатьох наступних поколінь грецьких і римських мислителів і при цьому виявилися на рідкість живучими. Його авторитет був настільки великий, що протягом наступних півтора тисяч років (аж до XVI ст.) Рідко хто наважувався заперечувати його положеннями. У середні століття еволюційні погляди не були поширені. У Європі панували положення креаціонізму, засновані на Біблії. Згідно з ними все живе визнавалося створеним Богом і змінюватися не могло. І лише з настанням епохи Відродження зріс інтерес до ідей античних мислителів, відмінних від Аристотеля, і з цим пов’язують початок формування еволюційних ідей в Європі.

Посилання на основну публікацію