Для чого використовується цитогенетичний метод?

Питання

Виберіть два вірних відповіді з п’яти. Цитогенетичний метод використовують для визначення

  • ступеня впливу середовища на формування фенотипу
  • успадкування зчеплених зі статтю ознак
  • карыотипа організму
  • хромосомних аномалій
  • можливості прояву ознак у нащадків

Відповідь

кариотипа організму (3) і хромосомних аномалій (4)

Пояснення

Цитогенетика – це наука, яка вивчає як особливості хромосом і карыотипыв організмів відображаються на їх ознаках. Звідси, грубо кажучи, цитогенетичний метод досліджує хромосоми. Із запропонованого списку потенційних відповідей безпосередньо підходять тільки два – це визначення каріотипу організму і хромосомних аномалій.

Згадайте картинку з підручника, де представлений каріотип людини так, що хромосоми розташовані парами по довжині і пронумеровані. Це один з варіантів цитогенетичних карт. Каріотип – це повний набір хромосом виду, опис їх розміру і форми та ін.

цитогенетична карта
Хромосомні аномалії – це або зміна числа хромосом, або досить сильна перебудова хромосоми. У будь-якому випадку хромосомну аномалію відразу видно на цитогенетичної карті.

Пункт 1 точно не підходить, так як в ньому мова йде про екологію. А ось пункти 2 і 5 побічно підходять. Однак все-таки більше відносяться до генетики.

У разі наслідування зчепленого з підлогою зазвичай досліджуються кілька поколінь, будується генеалогічне древо. Однак сучасний розвиток науки цілком може дозволити собі визначити дефектний ген шляхом проведення біохімічного аналізу, що близько до цитогенетичного методу. Тому дану відповідь можна було б вважати за правильний, якби не було більш підходящих варіантів.

(5) Дослідження можливості прояву ознак у нащадків передбачає аналіз генотипів батьків. Якщо вони відомі, то ніяких цитогенетичних досліджень не потрібно. Досить до вихідних даних застосувати закони Менделя і Моргана. Однак, якщо генотипи батьків невідомі, то ситуацію міг би врятувати біохімічний аналіз.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.