Діяльність мозку і психічні функції

1. Що таке свідомість?

Свідомість – стан психічної життя індивіда, що виражається в суб’єктивному переживанні подій зовнішнього світу і життя самого індивіда, а також у звіті про ці події.

2. Чим сприйняття відрізняється від відчуття? Що первинне?

Відчуття – перший етап у пізнанні світу. Це елементарний, рефлекторний за природою психофізіологічний процес. Він полягає у відображенні мозком окремих якостей і властивостей предметів, різних явищ при їх дії на рецептори органів чуття. Відчуття бувають зоровими, слуховими, шкірними (тактильними), смаковими та ін. Сприйняття – це процес прийому і перетворення інформації, що забезпечує відображення об’єктивної реальності і орієнтування в навколишньому світі. Відчуття первинно.

3. Чи можна тренувати і удосконалювати відчуття?

Так.

4. Які функції сприйняття?

У процесі сприйняття відбувається не тільки аналіз нової інформації, а й зіставлення її з уже наявною, що зберігається в пам’яті. Сприйняття – це не оцінка відчуттів, а якісно нова ступінь чуттєвого пізнання – узагальнення інформації.

5. Чи можливо сприйняття предметів і явищ навколишнього світу без уваги?

Без уваги можливе відчуття, але не сприйняття

6. Чи існує зв’язок між пам’яттю і уявою?

Пам’ять – це процес накопичення, зберігання і подальшого відтворення минулого досвіду. З позицій фізіології пам’ять – це накопичення і зміцнення тимчасових зв’язків в головному мозку. Пам’ять дозволяє воскресити (уявити) у свідомості образи і події минулого, відтворити явища, які в даний момент не діють на людину.

7. Яку роль у сприйнятті грає минулий досвід?

У процесі сприйняття відбувається не тільки аналіз нової інформації, а й зіставлення її з уже наявною, що зберігається в пам’яті.

8. Що таке пам’ять? Що сприяє більш тривалому запам’ятовуванню?

Пам’ять – це процес накопичення, зберігання і подальшого відтворення минулого досвіду.

9. Як ви думаєте, чим відрізняється пам’ять людини від пам’яті тварин?

У людини розвинена довгострокова пам’ять. Протягом все життя він може порівнювати нові об’єкти і явища з уже побаченими в минулому, порівнювати їх, робити висновки.

10. Яка роль уяви в житті людини?

Уява дозволяє представити людині об’єкти і явища, які він ніколи не бачив, грунтуючись тільки на невеликих відомостях про предметі. Припустити його характеристики.

11. Які види мислення вам відомі?

Словесно-логічне і наочно-образне мислення.

12. Які види промови виділяють в психології? Чим вони відрізняються?

У психології розрізняють зовнішню і внутрішню мова. Зовнішньої вважаються усна (діалогічна і монологічна) і письмова мова. Внутрішня мова – це розмова людини з самим собою. Вона не спрямована на спілкування з іншими людьми і формується на основі зовнішньої мови у дітей у віці близько трьох років.

Посилання на основну публікацію