Дихання мікроорганізмів

Дихання мікробів є біологічне окислення різних органічних сполук і деяких мінеральних речовин, в результаті чого утворюється енергія у вигляді (АТФ), частина якої використовується мікробної клітиною в фізіологічних процесах життєдіяльності, а решта виводиться в навколишнє середовище. Біологічне окислення протікає шляхом дегідрування (відщеплення водню) від окисляемого з’єднання і подальшого приєднання його до активного кисню або до іншого акцептору (якщо окислення йде в анаеробних умовах). Сукупність окислювально-відновних ферментних реакцій, які здійснюють послідовний перенос водню з окисляемого продукту на кисень, називають тканинним диханням.

Біологічне окислення субстрату відбувається за типом прямого окислення або дегідрогенірованія.

· Пряме окислення здійснюється за допомогою оксидаз шляхом безпосереднього окислення речовини киснем повітря. Пряме окислення притаманне більшості сапрофітних мікроорганізмів.

· Непряме окислення є реакцією дегідрогенірованія і супроводжується одночасним перенесенням двох електронів. Залежно від умов, в яких протікають реакції дегідрогенірованія, розрізняють аеробне і анаеробне дегідрогенірованіе.

Класифікація мікроорганізмів за типом дихання:

· Облігатні аероби – розвиваються тільки при вільному доступі кисню.

· Мікроаерофіли – потребують незначній кількості кисню.

· Облігатні анаероби – розвиваються без доступу кисню.

Факультативні анаероби – можуть розвиватися як при доступі кисню так і без нього.

Посилання на основну публікацію