Дихальний центр

Імпульси від них йдуть по каналу зворотного зв’язку в центральну нервову систему, перш за все в дихальний центр. Цей центр може сприймати безпосередній вплив газів, які переносяться з кров’ю. До дихального центру приходять також імпульси від рецепторів, що контролюють розтягання легень і стан дихальних м’язів. Таким чином по декількох каналах зворотного зв’язку життєво важливий відділ дихального центру отримує інформацію як про величину регульованих показників, так і про стан виконавчих механізмів, що забезпечують газообмін. На основі аналізу інформації, що надходить і зв’язків з іншими відділами центральної нервової системи формується комплекс імпульсів, що передаються до дихальних м’язів і багатьом внутрішнім органам, які виконують роль ефекторів (виконавчих ланок) в процесах регуляції оптимального рівня дихальних констант внутрішнього середовища організму. Серед ефекторних структур і механізмів функціональної систем регуляції дихальних констант виділяють: роботу дихальних м’язів, що забезпечують зовнішнє дихання, роботу серця, зміна тонусу судин, об’єму циркулюючої крові, кількості еритроцитів і вмісту в них гемоглобіну, зміна виділення кислих або лужних продуктів нирками і шлунково-кишковим трактом, зміна інтенсивності і характеру метаболізму в тканинах.

Посилання на основну публікацію