Дихальна система риб

 Головним органом дихання риб є зябра. У хрящових риб зяброві щілини мають перегородки, завдяки яким зябра відкриваються назовні окремими отворами. Таке легко помітити на прикладі акул або скатів. На передній і задній стінках цих перегородок містяться зяброві пелюстки, які покриті густою мережею кровоносних судин.

Костисті риби, на відміну від хрящових, мають рухливі кісткові зяброві кришки, а міжзяброві перегородки у них зредуковані. Зяброві пелюстки у таких риб розташовані попарно на зябрових дугах.

Газообмін в процесі дихання відбувається за участю кровоносних судин на зябрових пелюстках. Крім вуглекислого газу, назовні через зябра можуть виділятися також інші продукти метаболізму, наприклад, аміак і сечовина. Також зябра беруть участь в сольовому і водному обміні. У дводишних риб додатковим органом дихання служить плавальний міхур. Він виконує функції легнів.

Плавальний міхур – це орган, який є майже у всіх видів риб, він формується ще на стадії ембріонального розвитку і знаходиться у спинній частині тіла риби. Залежно від особливостей міхура існують відкритопузирні види риб (міхур все життя пов’язаний з глоткою) і закритопузирні види риб (зв’язок міхура з глоткою в процесі розвитку втрачається). Головна функція плавального міхура – гідростатична. З допомогою міхура риба може регулювати свою питому вагу, а також глибину занурення.

Посилання на основну публікацію