Дихальна функція крові

Дихальна функція крові здійснюється кров’яними пігментами. Це кольорові речовини білкової природи – хромопротеїни. Розрізняють кров’яні пігменти, що містять залізо (гемоглобін, ерітрокруорін, хлорокруорін, гемерітрін) і мідь (гемоцианин). Кров’яні пігменти знаходяться в розчині або містяться в кров’яних тільцях. Вони відрізняються різною здатністю зв’язувати кисень.

Ерітрокруорін, хлорокруорін і гемерітрін знаходяться в крові хробаків, гемоцианин – у молюсків і ракоподібних. Здатність Гемоціанін зв’язувати кисень довів І. М. Сєченов (1885). Оксігемоціанін має блакитне забарвлення. Мідь міститься в крові людини, вищих тварин і птахів, накопичується в печінці, бере участь у синтезі гемоглобіну і активує ферменти.

На ранніх етапах розвитку (у безхребетних) кисень поглинається гемоглобіном, який розчинений в плазмі, на більш пізніх етапах (у хребетних) гемоглобін знаходиться в еритроцитах. В результаті філогенезу гази крові у вищих тварин переносяться не в розчиненому, а в хімічно зв’язаному стані, що дозволяє переносити великі кількості газів в невеликій кількості крові і не викликає значних коливань концентрації водневих іонів і осмотичного тиску крові.

Посилання на основну публікацію