Динаміка чисельності популяції і її регуляція

1. Чому в природі не може залишатися постійною чисельність популяції?

Чисельність популяції схильна до впливу абіотичних і антропогенних факторів. Вона залежить від погоди, хімічного складу середовища і ступеня її забруднення.

2. Вкажіть причини періодичних і неперіодичних коливань чисельності популяцій.

Періодичні коливання чисельності відбуваються переважно під впливом закономірно змінюються чинників середовища (особливо кормових ресурсів) при зміні сезонів. Вони можуть бути пов’язані і з особливостями життєвого циклу (розмноження в певну пору року) особин самої популяції. У багатьох видів процес розмноження і ступінь забезпеченості годувати не приурочені до певної пори року, а залежать від динаміки екологічних факторів протягом сезону або протягом року. У популяціях таких видів спостерігаються неперіодичні коливання чисельності.

3. Як впливають на чисельність популяцій фактори, незалежні від їх щільності?

Фактори, незалежні від щільності популяції змінюють чисельність популяцій в одному напрямку, незалежно від кількості особин в них. Так, суворі зими знижують чисельність популяцій пойкілотермних тварин (змій, жаб, ящірок). Товстий шар льоду і відсутність під льодом достатньої кількості кисню знижують чисельність популяцій риб взимку. Сухе літо і осінь з подальшою морозною зимою зменшують чисельність популяцій колорадського жука.

4. Що таке ємність середовища і від чого вона залежить?

Ємність середовища (максимальна чисельність популяції) визначається можливістю середовища забезпечити популяцію необхідними ресурсами: кормом, притулком, особинами протилежної статі і т. Д.

5. У чому полягає механізм регуляції чисельності популяції через внутрішньовидову конкуренцію за ресурс?

Механізм регуляції чисельності популяції через внутрішньовидову конкуренцію за ресурс: якщо щільність популяції висока – її регулює підвищення смертності в результаті загострення конкуренції. Частина особин гине або через брак корму (травоїдні тварини), або в результаті біологічної або хімічної «війни». Підвищення смертності призводить до зниження щільності. Якщо щільність популяції низька – відбувається її поповнення за рахунок збільшення народжуваності внаслідок поновлення кормових ресурсів і ослаблення конкуренції.

6. Чому в природі не можна повністю знищувати хижаків і паразитів?

Хижаки і паразити в природі відіграють регулюючу роль, перешкоджаючи надмірному зростанню чисельності інших популяцій. Повне їх знищення призведе до порушення рівноваги в природних системах.

Посилання на основну публікацію