Динамічний стереотип

Усі сигнали, що надходять із зовнішнього середовища, піддаються аналізу і синтезу. Аналіз – це диференціювання, тобто розрізнення сигналів. Безусловнорефлекторного аналіз починається в самих рецепторах і закінчується в підкоркових відділах Ц.Н.С. Вищий аналіз здійснюється К.Б.П. Він відбувається за рахунок діфферінцеровочного гальмування і умовного гальма. Сприяє аналізу процес концентрації збудження в корі. Синтез – це об’єднання сигналів і формування цілісного сприйняття їх групи. Прикладом найпростішого синтезу є вироблення умовного рефлексу. У результаті неї 2 різнорідних стімсула викликають однакову рефлекторну реакцію. Аналіз і синтез – взаємопов’язані і одночасно протікають процеси. У результаті синтезу формується динамічний стереотип (ДС). Динамічний стереотип – це ланцюг умовнорефлекторних реакцій на послідовне вплив ряду умовних і безумовних подразників, повторюваних в строго певній послідовності. Після його закріплення, закінчення одного рефлексу запускає наступний і т.д. Більше того, перший стимул в цьому ряду, набуває властивість запускати весь ланцюг умовних рефлексів. Приклад: експериментальний і природний ДС.
Динамічний стереотип сприяє економічності в діяльності кори і більшої швидкості протікання комплексних умовних рефлексів. Так як аналіз і синтез найбільш високоорганізованни у людини, його мозку властиво утворення безлічі стереотипічні реакцій. Зокрема формуванням відповідного динамічного стереотипу пояснюється виникнення звичок, уподобань, навичок у виконанні звичної роботи, навчання. У цьому полягає позитивна роль динамічного стереотипу. Негативна, полягає в тому, що його перебудова це тривалий і важкий процес. Тому він перешкоджає перенавчання. Крім цього, у людей зі слабким типом нервової діяльності перебудова динамічного стереотипу супроводжується порушеннями нервово-психічної діяльності, у вигляді неврозів і психозів (різка зміна обстановки, звичної діяльності тощо). Одночасно явищем Д.С. багато в чому пояснюються шкідливі звички, наприклад куріння і побутове пияцтво.

Посилання на основну публікацію