Діагностика гіперпластичних процесів ендометрія

У клініцистів діагнозу «гіперплазія ендометрію» не існує, так як остання проявляється дисфункціональними матковими кровотечами, що виникають у кожної третьої жінки в пременопаузі. Найчастіше кровотечі починаються після затримки менструації або збігаються з нею, рідше характерні міжменструальні кров’янисті виділення.

Нерідко пацієнтки з матковими кровотечами скаржаться, обумовлені обмінно-ендокринними порушеннями: головні болі, патологічна надбавка ваги, порушення сну, періодична спрага, дратівливість, знижена працездатність. З екстрагенітальних захворювань часто виявляють ожиріння, «стероїдний» цукровий діабет, гіпертонічну хворобу. У деяких хворих має місце безсимптомний перебіг гіперпластичних процесів ендометрія.

Протокол обстеження в періменопаузальном періоді не відрізняється від загальноприйнятого в клінічній практиці, але має особливості.

При вивченні анамнезу крім скарг, спадкової патології, перебігу вагітності та пологів у матері, перенесених захворювань, проведеного раніше лікування необхідно уточнювати послідовність появи симптомів до моменту порушення ОМФ, а також характер їх зміни з плином часу і під впливом терапії.

При первинному огляді слід звертати увагу на відповідність біологічного і паспортного віку, статура, розвиток вторинних статевих ознак, відкладення підшкірного жиру, стан шкіри і її придатків, Необхідно виробляти пальпацію щитовидної і молочних залоз.

Гінекологічне обстеження жінок в клімактеричному періоді дозволяє визначити як анатомічний стан статевих органів, так і відповідність їх змін віком. До ознак гіперестрогенеміі, часто супутньої гіперпластичних процесів ендометрія, відносять: поява слизу в каналі шийки матки, збільшення розмірів матки і яєчників, наявність ороговевающих клітин при кольпоцітологіческого аналізі.

Однак діагноз «гиперпластический процес ендометрія», встановлений на підставі даних анамнезу, результатів огляду та гінекологічного дослідження, не може вважатися достовірним без додаткових обстежень.

З неінвазивних скринінгових методів досить інформативним є УЗД, яке дозволяє виключити органічні причини маткових кровотеч, охарактеризувати стан яєчників, а також виявити патологію ендометрія. При УЗД оцінюються якісні та кількісні ехографіческіе критерії послідовних перетворень серединної маткової структури відповідно до фаз менструального циклу.

Ендометрій має чіткі обриси і велику акустичну щільність в порівнянні з міометрієм, займає серединне положення паралельно зовнішньому контуру матки. Товщина його залежить від фази менструального циклу, поступово збільшуючись від 3-4 мм в I до 12-15 мм в II фазі. Ознаками дифузійної гіперплазії ендометрія при УЗД є рівномірний його потовщення, однорідна ехогенність і рівні контури. Поліпи ендометрія є утворення підвищеної акустичної щільності з рівними контурами і тонким ехонегатівних обідком. Для злоякісної трансформації характерна наявність в матці структури неоднорідною ехогенності з порізаними контурами.

На підставі УЗД гіперплазію серединної маткової структури можна запідозрити при її товщині 15 ± 0,4 мм; поліпи – 16,8 ± 0,7 мм; аденокарциному – 20,1 ± 0,4 мм. У постменопаузі УЗ-ознакою гіперпластичних процесів ендометрія є збільшення М-луни до 5 мм і більше.

При підозрі патології ендометрія і контролі ефективності лікування УЗД рекомендується проводити на 5-7-й дні менструального циклу. Діагностична цінність даного методу при дифузних гіперпластичних процесах ендометрія становить 91%, поліпи ендометрію – 60-80%.

Серед інших скринінгових досліджень інформативним є цитологічний аналіз аспірату з порожнини матки, діагностична значимість якого дорівнює 75-94%. Однак даний метод дозволяє визначити лише вираженість проліферативних змін, але не ПАТОМОРФОЛОГІЇ тканини. Окремі автори рекомендують його використання у пацієнток груп ризику.

Радіоізотопне дослідження з Р32 є додатковим при скринінгу. При гіперпластичних процесах ендометрія накопичення Р32 становить 250 – 300% проти 175% в секреторну фазу, при поліпах ендометрію відзначається локальна акумуляція мічених ізотопів фосфору до 260%. Метод дозволяє судити про ступінь проліферації і провести топическую діагностику патологічного процесу; його ефективність дорівнює 75-80%.

До поглибленим традиційних способів обстеження при гіперпластичних процесах ендометрія відносяться діагностичне вишкрібання слизової оболонки матки з гістологічним аналізом матеріалу, гістероскопія, гістеросальпінгографія.

Незалежно від форми захворювання, що супроводжується матковими кровотечами в перименопаузі, коли акценти обстеження зміщуються в напрямку онконастороженості, основним методом діагностики служить гістологічне дослідження зіскрібків слизових оболонок цервікального каналу і матки. Вишкрібання ендометрія рекомендується проводити напередодні очікуваної менструації або на самому початку появи кров’яних виділень.

Показаннями до повторного лікувально-діагностичному кюретажу слизової оболонки матки служать: рецидиви кровотечі в постменопаузі і на тлі виявленої при попередньому дослідженні атипові гіперплазії ендометрія, закінчення курсу гормонотерапії.

Гістероскопія – високоінформативний метод діагностики. Він дає можливість візуально визначити характер і поширеність процесу, виконати прицільну біопсію під контролем зору, провести огляд порожнини матки після вискоблювання для оцінки його якості, виявити супутню внутрішньоматкову патологію. При використанні ендоскопічної апаратури точність діагностики при пухлинах ендометрію наближається до 100%, при ендометріальних гіперплазія становить 65,2-87,5%, а ефективність кюретажа зростає на 20%.

При гістероскопії гіперплазований ендометрій виглядає нерівномірно потовщеним, утворює складки різної величини і форми. Забарвлення його – яскраво-рожева. Поліпи виглядають як поодинокі або множинні освіти овальної форми, що піднімаються над загальним рівнем слизової оболонки. Вони зазвичай блідо-рожевого кольору або з жовтуватим відтінком. Нерівномірність розвитку судинної мережі поліпів може викликати порушення харчування його окремих ділянок, що гістероскопічного проявляється у вигляді плям темно-багряного кольору.

Час виконання маніпуляції визначається характером передбачуваної патології: гістероскопія в I фазу менструального циклу рекомендується проводити при підозрі поліпів ендометрія, в II – дифузійної гіперплазії.

Велику практичну значимість має відеогістероскопія, при якій моніторинг і запис здійснюються за допомогою ендовідеоскопіческой камери.

Гістерографія показана при підозрі поєднання гіперпластичних процесів ендометрія з іншого внутрішньоматкової патологією або в зв’язку з відсутністю можливості виконання гістероскопії. Дослідження рекомендується проводити на 7-8-й день менструального циклу. Гіперплазований ендометрій виявляється по зазубреності контурів, поліпи – у вигляді дефектів наповнення.

Для визначення тактики ведення хворих з доброякісною патологією ендометрія в перименопаузі і уточнення настання клімактерію визначають рівень центральних і периферичних гормонів в сироватці крові.

З урахуванням участі фосфоінозитидів в регуляції проліферативних процесів ряд авторів рекомендує в якості об’єктивного діагностичного тесту і критерію оцінки ефективності лікування гіперпластичних процесів ендометрія використовувати показники фосфоінозитидного обміну.

При патоморфологічної дослідженні зіскрібків ендометрію в сумнівних випадках, а також при спостереженні за хворими з рецидивами гіперпластичних процесів ендометрія, котрі приймають гормонів, додатково визначають митотический режим епітелію залоз ендометрію. Встановлено, що при гіперпластичних процесах ендометрія переважають атипові мітози, обумовлені порушенням апарату клітин, а при раку ендометрія – патологічні фігури поділу, пов’язані з пошкодженням хромосом. Діагностичну цінність має число неправильних митозов, розширення їх спектру, метафазну-профазних співвідношення і мітотичний індекс.

Окремі автори рекомендують використовувати цитогенетичний аналіз лімфоцитів периферичної крові як інформативний тест при діагностиці патології ендометрія.

За сучасними уявленнями, в розвитку гіперпластичних процесів ендометрія певна роль відводиться гормонально-рецепторних порушень: співвідношенняконцентрацій ЕР і ПР в ендометрії і рівня статевих стероїдів в сироватці крові. Тому цінним методом діагностики дисгормональной патології слизової оболонки матки в пременопаузі поряд з вивченням гормонального профілю є оцінка вмісту рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії. Як показує більшість робіт, рівень статевих стероїдів в сироватці крові не завжди визначає чутливість патологічної тканини ендометрія до гормональної терапії; велику клінічну значимість має концентрація їх рецепторів у слизовій оболонці матки.

З метою прогнозування характеру перебігу гіперпластичних процесів ендометрію, контролю ефективності терапії пропонується иммуногистохимический, імуноферментний аналіз для виявлення ступеня експресії в ендометрії протоонкогенов, специфічних ензимів, рецепторів апоптозу. Однак ці методики є трудомісткими і дорогими, тому їх використання в повсякденній практиці обмежена.

Таким чином, найбільше значення в діагностиці даної патології мають УЗД, гістероскопія, гістологічне дослідження ендометрію, а також оцінка його рецепторного апарату. Зіставлення рівнів гормонів в сироватці крові і вмісту рецепторів стероїдних гормонів в слизовій оболонці матки при її доброякісної гіперплазії дозволяє прогнозувати перебіг захворювання, розробляти заходи щодо попередження пременопаузальних порушень і гіперпластичних процесів ендометрія.

Посилання на основну публікацію