1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Деякі відомості про фізіологію обміну заліза

Деякі відомості про фізіологію обміну заліза

Дефіцит заліза розглядається як одне з найбільш поширених нутритивного порушень як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Згідно з даними Breymann C. (2006), від 20 до 50% світової популяції має дефіцит заліза і залізодефіцитної стан. Дефіцит заліза залишається найчастішою причиною анемії у світі, яка є проблемою громадського здоров’я. The Global Burden of Disease 2000 project визначає дефіцит заліза як фактор, що впливає на смертність і працездатність, фактор ризику материнських і перинатальних ускладнень, фактор, прямо обумовлює зниження когнітивної здатності, зниження працездатності і смертність від важкої анемії.

Найбільший ризик незалежно від економічного статусу мають жінки репродуктивного віку. У Канаді на підставі дослідження сироваткового феритину показано, що запаси заліза скорочені у 25% дітей, 30% підлітків, 30% менструирующих жінок, 60% вагітних жінок; у 3% чоловіків. За свідченням ВООЗ близько 50% жінок репродуктивного віку – в залежності від регіону – мають залізодефіцитну анемію (ЗДА). Дефіцит заліза до вагітності швидко погіршується підвищеними потребами під час вагітності і поряд з фолатами є найбільш частим видом нутритивного дефіциту, а залізодефіцитна анемія – найбільш часта анемія при вагітності. Індикатор дефіциту заліза – частота анемії, – одного з найбільш частих ускладнень вагітності.

Профілактика і корекція дефіциту заліза – важливе завдання, особливо в найбільш уразливому сегменті популяції, яким є вагітні жінки. Мета-аналіз, проведений R. J. Stoltzfus (2006) на основі досліджень обсервацій, показав зниження ризику материнських і перинатальних ускладнень на кожні 10 г / л підвищення середньої концентрації гемоглобіну під час вагітності.
Деякі відомості про фізіологію обміну заліза

Залізо – обов’язковий компонент гемоглобіну і необхідний елемент, який представлений в різних системах, важлива складова міоглобіну і залізовмісних ферментів.

Джерела і всмоктування заліза. Залізо надходить з їжею в складі гема (гемовое залізо) і у вигляді солей в дво- і трехвалентной формі (негемове залізо). Велика частина харчового заліза – негемове (воно міститься в основному в рослинній їжі). Його біодоступність визначається цілою низкою чинників, які можуть як заважати, так і сприяти абсорбції, і становить менше 7%. Сприяє всмоктуванню заліза аскорбінова кислота, перешкоджають – що містяться в рослинній їжі фітати, інозит, фенольні сполуки (таніни). Гемовое залізо міститься лише в невеликої частини харчового раціону (м’ясні продукти), його механізми всмоктування – інші, завдяки чому воно засвоюється приблизно на 30%. Відмінності між гемовим і негемового заліза є вирішальними для розуміння особливостей їх біодоступності.

Всмоктується залізо в проксимальній частині кишечнику, найбільш інтенсивно – у дуоденальних ентероцитах. Активним є тривалентне залізо, однак більша частина надходить тривалентного заліза утворює нерозчинні солі, наприклад, c присутніми в продуктах харчування фітином, таннином і фосфатами і виводиться з калом. Двовалентне залізо має в ентероцитах перетворитися в тривалентне, в процесі чого можливе виникнення вільних радикалів, тобто розвиток окисного стресу. В цілому абсорбується лише мала частина міститься в продуктах заліза. Зазвичай щоденна дієта містить близько 5-10 мг заліза (гемового і негемового), але всмоктується лише 1-2-2,5 мг заліза.

Баланс заліза регулюється інтестінальним всмоктуванням, яке багато в чому залежить від засвоюваності заліза з їжі, тобто від хімічної сполуки заліза. Всмоктування заліза регулюється кількістю заліза, що надходять з їжею (аліментарний регулятор), загальним вмістом заліза в організмі (депо-регулятор) і активністю еритропоезу (еритроїдної регулятор). Фактори, що впливають на гомеостаз заліза, мають люмінальной, слизовий і системний рівні.

Механізми адаптації всмоктування заліза при вагітності. При вагітності на тлі підвищення потреб всмоктуваність заліза підвищується. Відомо дослідження всмоктування негемного заліза в умовах підвищеної потреби під час вагітності. Показано, що вагітність в процесі природної адаптації стимулює абсорбцію заліза, і у здорових жінок, які харчуються повноцінною їжею, підвищене на тлі збільшення потреб всмоктування компенсує їх без необхідності добавок заліза.

Функції заліза. Після всмоктування залізо розподіляється в двох напрямках: 1) відбувається накопичення в ентероцитах і всмоктування в кров; 2) транспорт в складі трансферину. Трансферин відповідає за транспортування не тільки всмоктався в кишечнику заліза, а й заліза, що надходить із зруйнованих еритроцитів для повторного використання. У фізіологічних умовах зайнято не більше ніж 30% залізозв’язуючих рецепторів трансферину плазми. Це визначає загальну залізозв’язуючих здатність плазми (ОЖСС).

Залізо зберігається в організмі у вигляді феритину і гемосидерину. З цих двох білків на частку феритину припадає більша частина зберігається заліза, яке представлено у вигляді гідроксиду / окису заліза, укладеного в білкову оболонку. Найбільш багаті ферритином попередники еритроцитів в кістковому мозку, макрофаги і ретикулоендотеліальної клітини печінки. Депо заліза – величина непостійна, що визначається різницею між котрі вступили і виділеним з організму залізом.

У дорослої здорової людини в середньому міститься близько 3-4 г заліза (40-50 мг Fe / кг маси тіла). Близько 60% (2,4 г) всього заліза знаходиться в гемоглобіні, близько 9% – в миоглобине, в ферментах приблизно 30% заліза входить до складу феритину – депо заліза. Залізо критично визначає утворення гемоглобіну.

Залізо обов’язково для нормального розвитку плода, включаючи головний мозок. Дефіцит заліза може мати ефект на розвиток інтелекту і поведінки.

ПОДІЛИТИСЯ: