Дайте визначення поняттю «середовище проживання»

Навколишнє середовище – частина природи, яка оточує організм і з якою він безпосередньо взаємодіє протягом свого життєвого циклу. Умови існування (життя) – комплекс екологічних чинників, без яких організм не може існувати в даному середовищі.

2. Які з перерахованих нижче факторів є умовами існування для рослин, а які – для тварин: вода, вітер, світло, вуглекислий газ, органічні речовини, мінеральні речовини?

Для рослин: вода, світло, вуглекислий газ, мінеральні речовини. Для тварин: вода, органічні речовини.

3. На які групи поділяють екологічні фактори за походженням?

За походженням екологічні фактори поділяють на: 1) абіотичні фактори – елементи неживої природи, які прямо чи опосередковано впливають на організм і викликають у нього відповідну реакцію; 2) біотичні фактори – елементи живої природи, т. Е. Живі організми, що впливають на організм і викликають у нього відповідну реакцію, вони носять найрізноманітніший характер і діють не тільки безпосередньо, але і побічно через елементи неорганічної природи; 3) антропогенні фактори – різноманітні види діяльності людини, впливає як у самі організми, так і на їх місцеперебування.

4. Розподіліть зазначені екологічні фактори на групи за їх походженням: температура, висота місцевості, хижаки, світло, транспорт, паразити, електромагнітне випромінювання, вирубка дерев, мінеральний склад ґрунту, рослиноїдні тварини, зрошення посушливих земель.

Абіотичні: температура, висота місцевості, світло, мінеральний склад ґрунту.

Біотичні: хижаки, паразити, рослиноїдні тварини.

Антропогенні: електромагнітне випромінювання, вирубка дерев, зрошення посушливих земель.

Посилання на основну публікацію