Дайте сучасне визначення екології

Екологія – наука, що вивчає біологічні системи різного рівня організації (від організму до біосфери) та закономірності їх взаємодії.

Які завдання повинна вирішувати екологія?

Перед екологією стоять наступні завдання: вивчення механізмів адаптації (пристосування) організмів до середовища проживання; вивчення властивостей і структури популяцій, динаміки і механізмів регулювання їх чисельності; вивчення біологічного різноманіття екосистем, закономірностей утворення і розподілу в них біологічної продукції; вивчення процесів, що протікають в біосфері, з метою підтримки її стійкості; розробка оптимальних шляхів взаємодії суспільства і природи з урахуванням законів існування природи.

Чому екологія є науковою основою раціонального використання та охорони природних ресурсів?

Екологія вивчає закономірності утворення і розподілу біологічної продукції, що дозволяє людству використовувати природні багатства раціонально.

Посилання на основну публікацію