Чоловічі і жіночі особини, співвідношення

Особин чоловічої і жіночої статі народжується приблизно порівну. Так, наприклад, у коней відсоток самців при народженні дорівнює 52, у людей – 51, у мишей і голубів – 50, у курей – 49. Приблизно такі ж співвідношення між статями у рослин і комах.

Причини цього явища криються в самих механізмах успадкування статі, перший з яких був відкритий у клопа Protenor. Підрахунок кількості хромосом в ядрах його клітин після першого мейотичного поділу показав, що їх число по-різному: в одних ядрах спостерігалося 11 хромосом, в інших – 10. При перевірці числа хромосом в клітинах чоловічих і жіночих особин виявилося, що самці містять по 21 хромосомі, а самки – по 22. Тому всі яйцеклітини мали однакові, а сперматозоїди – різне число хромосом. Непарна 11-я хромосома була названа X-хромосомою, або статевою хромосомою. При злитті чоловічої гамети з X хромосомами і яйцеклітини утворюється зигота жіночої статі, а при злитті сперматозоїда з 10 хромосомами і яйцеклітини – зигота чоловічої статі. Оскільки сперматозоїди з 10 і 11 хромосомами утворюються в однаковій кількості, то співвідношення чоловічих і жіночих особин в потомстві буде однаковим.

При вивченні клопа Ligaus було виявлено, що число хромосом всіх його статевих клітин (і сперматозоїдів, і яйцеклітин) однаково. Але у половини сперматозоїдів одна хромосома різко відрізнялася від інших за розміром, вона була коротшою інших хромосом. Ця хромосома отримала назву Y-хромосоми. Клітини самців містять по одній Х-і Y-хромосомі, а ядра клітин самок – по дві Х-хромосоми. При заплідненні яйцеклітини, що має обов’язково Х-хромосому, сперматозоїдом з Х-хромосомою виходить жіноча зигота, сперматозоїдом з Y-хромосомою – чоловіча зигота. Тих і інших сперматозоїдів утворюється порівну, а значить, і число чоловічих особин в потомстві буде дорівнює числу жіночих.

Розглянуті два типи визначення статі характерні в основному для тварин і дводомних рослин. Тип Protenor виявляється у більшості комах і частини черв’яків, тип Ligaus – у ссавців, риб, комах, наприклад у дрозофіли. Спадкування статі у птахів здійснюється так само, як і у ссавців, хоча самки мають набір хромосом XY, а самці – XX. Але механізм визначення статі залишається в принципі таким же. Таким чином, в основі відмінності між статями лежать відмінності в наборі Х- і Y-хромосом. Рівномірний розподіл статевих хромосом при гаметогенезі обумовлює равновероятное утворення чоловічих і жіночих особин при заплідненні.

Посилання на основну публікацію