Чого не має бактеріальна клітина

Всі живі організми на Землі складаються з клітин. Це може бути і як самостійна одиниця життя, і як складова більш складних за своєю організацією організмів. Багато чого з того, що мають клітини вищих організмів, клітини бактерій (прокаріотів) не мають.

Основна відмінність ─ відсутність оформленого ядра

Основна відмінність клітин бактерій від клітин еукаріотів (рослини, тварини і гриби) полягає в тому, що вони не мають чітко оформленого ядра. Вся генетична інформація у бактерій знаходиться в особливому білковому комплексі, званому нуклеоїдом. Незважаючи на примітивну будову, нуклеоїд здатний точно і чітко передавати генетичні дані від одного покоління до іншого. ДНК мікроорганізмів є високополімерним з’єднанням, яке складається з певного числа нуклеоїдів, що знаходяться між собою в точній послідовності. При порушеннях цієї послідовності відбувається мутація виду, що призводить або до утворення нової форми, або до придбання або втрати будь-яких властивостей.

Особливості в передачі спадкової інформації

У тварин і рослин для кожного виду є чітко оформлене ядро ​​і певна кількість хромосом, які відповідають за передачу спадкової інформації. Бактерії ж, не маючи чітко оформленого ядра і маючи тільки одну хромосому, позбавлені ознак такого явища, як домінантність. Хромосома має вигляд згорнутої в кільце спіралі і прикріплена до мембрани цитоплазми в одній точці. Зустрічаються види з наявністю 2 або 4 хромосом, але вони однакові. Крім хромосом, генотип мікроорганізмів включає в себе і такі функціональні одиниці:

 • плазміди (містять малу кількість генів, їх склад непостійний);
 • IS-послідовності не несуть у собі генів, відповідальних за інформацію, здатні пересуватися по хромосомі і вклинюватися в будь-яку її ділянку;
 • транспозони (містять структурний ген, який відповідає за ту чи іншу спадкову ознаку).

Висока швидкість розмноження (за добу відбувається зміна десятків поколінь) дозволяє вивчати і виявляти мутаційні процеси і зміни у видах.

Бактерії не мають похідних хромосом ─ ядерець, які є у тварин, рослин, найпростіших і грибів. У них утворюються рибосоми і РНК. Число ядерець залежить від балансу генів.

Яких органоїдів немає у мікроорганізмів

На відміну від клітин тварин, рослин і грибів клітини бактерій (прокаріотів) не мають наступних органел:

 • лізосоми;
 • пластиди;
 • мітохондрії;
 • комплекс Гольджі;
 • ендоплазматична мережа.

Лізосоми

Клітинний органоїд, який містить ферменти, які сприяють розщепленню білків, полісахаридів і нуклеїнових кислот. Основна їх функція полягає в тому, що вони беруть участь у внутрішньоклітинному розщепленні.

Пластида

Цих органоїдів немає у тварин, а їх наявність у рослин обумовлює їх забарвлення. Основне їх призначення – участь у процесах фотосинтезу.

Мітохондрії

Наявність цих органоїдів в клітинах рослин і тварин дозволяє забезпечувати необхідною енергією за рахунок окислювально-відновних процесів. Також вони здатні передавати генетичну інформацію.

Комплекс Гольджі

Функція цих органоїдів полягає в накопиченні, зміні та наступному виведенні речовин з клітин рослин і тварин.

Ендоплазматична мережа

Є клітинним органоїдом, що складається з системи канальців і бульбашок. Знаходиться в цитоплазмі і обмежена мембраною. Вона бере участь у метаболічних процесах, забезпечуючи транспортування речовин ззовні в цитоплазму.

У мікроорганізмів багато функцій цих органоїдів виконує мезосома. Ця структура утворюється в результаті втягування всередину клітинної мембрани. Вона бере участь у реплікації ДНК, у створенні клітинних перегородок і в ряді інших процесів життєдіяльності.

Відмінності в життєдіяльності клітин прокаріотів і еукаріотів

Клітини мікроорганізмів відрізняються від клітин тварин, рослин і грибів не тільки за своєю будовою, вони мають свої особливості в життєдіяльності.

Цитоплазма

Цей процес називається циклозом. Він притаманний усім еукаріотам. Рух цитоплазми необхідний для таких процесів, як:

 • отримання поживних речовин;
 • метаболізм;
 • передача генетичних даних;
 • рівномірний розподіл поживних речовин.

Циклоз може бути постійним, спонтанним або спровокованим зовнішніми факторами (температурою, рівнем освітлення, механічним або хімічним впливом). У бактерій таке поняття, як рух цитоплазми, повністю відсутній.

Дихання

Бактерії – унікальні мікроорганізми, здатні існувати як при наявності кисню, так і без нього. Багатьом з них, так само як рослинам і тваринам, для метаболічних процесів необхідний кисень. Різниця в тому, що у еукаріотів дихання відбувається в мітохондріях, а у бактерій задіяні мезосоми. У ціанобактерій дихання відбувається в цитоплазматичних мембранах.

Процес фотосинтезу

Синьо-зелені мікроорганізми здатні, так само як і рослини, акумулювати сонячну енергію і виробляти кисень, необхідний для життя інших організмів. Різниця в тому, що у бактерій процес фотосинтезу відбувається на мембранах, а у рослин в хлоропластах.

Фагоцитоз і піноцитоз

У бактерій немає щільної клітинної стінки, тому такі фізіологічні процеси, як фагоцитоз і піноцитоз, у них повністю відсутні. Фагоцитоз – це здатність захоплювати тверді частинки шляхом втягування їх всередину. Піноцитоз є схожим процесом, тільки всередину клітини попадають рідкі речовини.

Спороутворення

Рослини і гриби здатні утворювати спори як один із способів розмноження. Бактерії ж утворюють спори, коли виникають несприятливі умови для їх життя і розвитку. Ця особливість властива не всім видам. У стані спор мікроорганізми здатні перебувати довгий час, витримуючи кип’ятіння, заморозку та інші негативні впливи.

Розмноження

Спосіб розмноження бактерій досить простий: розподіл клітини надвоє. Доросла клітина ділиться на дві молоді, які ростуть, харчуються і, досягаючи зрілості, у свою чергу також діляться. При сприятливих умов одна бактеріальна клітина здатна за добу призвести 72 покоління.

Клітини еукаріотів, маючи більш складну організацію, здатні розмножуватися трьома способами:

 • мітоз;
 • мейоз;
 • амітоз.

Простота будови клітини бактерій дозволила їм бути першовідкривачами на нашій планеті. Їх здатність існувати в будь-яких умовах і в будь-яких середовищах вказує на те, що вони здатні вижити там, де для інших організмів життя буде неможливим.

Посилання на основну публікацію