Чергування поколінь водоростей

Деякі водорості здатні на одному талломі утворювати органи як безстатевого розмноження, так і статевого. Такі рослини називають гаметоспорофітамі. Якщо ж органи статевого і безстатевого розмноження утворюються на різних рослинах, має місце чергування поколінь. Рослини, на яких розвиваються статеві органи, називаються гаметофітамі, рослини, що утворюють органи безстатевого розмноження, – спорофита.

Чергування поколінь визначає і зміну гаплоїдної і диплоідної стадій у житті водоростей (рис. 154). На відміну від вищих рослин, у яких відповідні стадії суворо закономірно змінюють один одного, у нижчих редукційний розподіл ядра, що зменшує вдвічі число наборів в ньому хромосом, трапляється на різних етапах розвитку, у зв’язку з чим виділяють кілька типів редукції (рис. 155).

Гаметіческой редукція, характерна для тварин, зустрічається і у водоростей (наприклад, у діатомових). При цьому зменшення числа хромосом відбувається безпосередньо при утворенні гамет.

Спорична редукція, притаманна всім вищим рослинам, має місце і у деяких водоростей, вона здійснюється при утворенні спор.

Зиготична редукція спостерігається, якщо перший розподіл зиготи відбувається за типом мейозу.

Посилання на основну публікацію