1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Царство тварин

Царство тварин

Тварини утворюють одне з найбільших царств живих організмів на Землі. Всі тварини – гетеротрофи. Більшість з них характеризується такою ознакою, як рухливість. Серед нерухливих (сидячих) форм переважають колоніальні організми. Тварин поділяють на дві головні групи (підцарства) за рівнем організації: одноклітинні (найпростіші) і багатоклітинні (всі решту типів тварин). На рівні одноклітинних немає чіткої межі між рослинами і тваринами. Зокрема, деякі джгутикові містять хлорофіл і здатні до фотосинтезу, пересуваються за допомогою джгутиків.

Будова і функції багатоклітинних тварин у процесі еволюції значно ускладнилися. Виникли тканини, органи та їхні системи, розвинулися спеціальні складні форми поведінки, пристосування, що забезпечують сталість внутрішнього середовища, наприклад, сталу температуру тіла тощо. Нині відомо близько 1,5 млн видів тварин, серед них понад 1,0 млн видів належать до типу членистоногих. Усі види тварин становлять генетичний фонд нашої планети і потребують захисту як від природного вимирання, так і знищення внаслідок браконьєрства, мисливства й антропічного впливу на довкілля.

ПОДІЛИТИСЯ: