Будова ядра клітини

Ядро – найважливіша і найбільша частина клітини, що є ознакою вищого організму. У тварин воно розташоване в центрі, а у рослин – в пристеночной протоплазмі. Ядро має різний діаметр і форму:

  • яйцеподібну;
  • сферичну;
  • довгасту;
  • сегментовану.

Основа ядра – нуклеоплазма, що складається з розчину білка, в складі якої присутні хромосоми, ядерця і ядерні оболонки. Розрізняючи формою, хромосоми складаються з генів і для кожного окремого виду характеризуються суворим індивідуальним кількісним значенням.

Посилання на основну публікацію