1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Будова рослинної клітини – коротко

Будова рослинної клітини – коротко

Будова рослинної клітини вивчає наука – фізіологія рослин. Клітина є основною структурною одиницею як рослинного, так і тваринного організму. Вона являє собою найменшу частину організму, що володіє властивостями живого

Одноклітинні і багатоклітинні рослини

Є рослини одноклітинні і багатоклітинні. До перших відносяться деякі водорості, що складаються тільки з однієї клітини, і в цьому випадку така клітина несе в собі всі притаманні їй функції. Багатоклітинні рослини являють собою не просту суму кліток, а єдиний організм, в якому вони утворюють різні тканини і органи, що знаходяться у взаємодії один з одним.

Структурні елементи рослинної клітини

Клітини рослин дуже різноманітні як за розмірами і формою, так і по тих функцій, але в основному складаються з одних і тих же частин.

Кожна доросла жива клітина складається з:

  • оболонки,
  • протоплазми,
  • вакуолі.

Оболонка надає рослинній клітині певну форму. Під оболонкою знаходиться протоплазма, зазвичай щільно притиснута до оболонки. Центральну частину клітини займає вакуоля, наповнена клітинним соком. У молодих клітин вакуолі немає і протоплазма заповнює всю порожнину клітини. Розглянемо докладніше будову рослинної клітини, для цього опишемо всі її складові частини.

Протоплазма

Протоплазма – це жива речовина організму; в ній протікають складні реакції обміну, характерні для життя. У протоплазмі знаходиться велика кількість мембран-плівок, в утворенні яких велику роль відіграють сполуки білків з фосфатидами (жироподібними речовинами). Завдяки наявності мембран у протоплазми є величезні внутрішні поверхні, на яких і протікають процеси адсорбції (поглинання) і десорбції (виділення) речовин і їх пересування, що відбуваються з великою швидкістю. Велика кількість мембран, які поділяють вміст клітини, дозволяє різним речовинам, що знаходяться в клітці, що не перемішуватися і пересуватися одночасно в протилежних напрямках. Однак фізико-хімічні властивості мембран непостійні; вони безперервно змінюються в залежності від внутрішніх і зовнішніх умов, що дає можливість саморегулювання біохімічних процесів.

Хімічний склад протоплазми

Хімічний склад протоплазми дуже складний. Вона складається з органічних і неорганічних сполук, що знаходяться як в колоїдному, так і в розчиненому стані. Зручним об’єктом для вивчення хімічного складу протоплазми є плазмодій фікоміцетів, що представляє собою голу, позбавлену оболонки протоплазму. Нижче наведено сумарний склад протоплазми фікоміцетів (в% від сухої ваги):

Водорозчинні органічні речовини …………………………… …………………… 40,7 З них:

цукру ………………. ………………………………………….. ………………………………….. 14,2

білки ….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………. 22 амінокислоти, органічні підстави і інші азотні сполуки ….. 24,3

Не розчинні у воді органічні речовини ….. …………………………………… 55,9 З них:

нуклеопротеїни. ………………………………………….. ………………………………….. 32,2

вільні нуклеїнові І кислоти ………………………………………… …………………….. 2,5

глобуліни (прості білки) ……………. ………………………………………….. ………………… 0,5 ліпопротеїди ……………………. ………………………………………….. ……………………………… 4,8 нейтральні жири ……… ………………………………………….. ……………………………………. 6,8 фітостероли (високомолекулярні спирти ) …………………………………………. …… 3.2 фосфатиди …………………………………… ………………………………………….. ……………………… 1,3 інші органічні речовини …………….. ………………………………………….. …………… 4,6

Мінеральні речовини ……. ………………………………………….. ……………………………….. 3,4

Хімічний склад протоплазми вищих рослин близький до наведеного вище , але він може змінюватися в залежності від виду, віку і органу рослини. У протоплазмі міститься до 80% води (в протоплазмі покояться насіння – 5-15%). Вона просочує всю колоїдну систему протоплазми, будучи її структурним елементом. У протоплазмі весь час відбуваються хімічні реакції, для протікання яких необхідно, щоб реагують з’єднання були в розчині.

ПОДІЛИТИСЯ: