Будова і класифікація синапсів

Синапсом називається місце контакту нервової клітини з іншим нейроном або виконавчим органом. Всі синапси поділяються на такі групи:

По механізму передачі:

 • Електричні. У них збудження передається за допомогою електричного поля. Тому воно може передаватися в обидві сторони. Їх в ЦНС мало;
 • Хімічні. Збудження через них передається за допомогою ФАВ-нейромедіатора. Їх в ЦНС більшість;
 • Змішані.

За локалізацією:

 • Центральні, розташовані в Ц.Н.С;
 • Периферичні, що перебувають поза нею. Це нервово-м’язові синапси і синапси периферичних відділів вегетативної нервової системи.

За фізіологічною значенням:

 • Збуджуючі;
 • Гальмівні

Залежно від нейромедіатора, використовуваного для передачі:

 • Холінергічні – медіатор ацетилхолін (АХ);
 • Адренергічні – норадреналін (НА);
 • Серотонінергічні – серотонін (СТ);
 • Гліцинергічні – амінокислота гліцин (ГЛІ);
 • ГАМКергічні – гамма-аміномасляна кислота (ГАМК);
 • Дофамінергічні – дофамін (ТАК);
 • Пептидергічні – медіаторами є нейропептиди. Зокрема роль нейромедіаторів виконують речовина Р, опіоїдний пептид в-ендорфін та ін.

Припускають, що маються синапси, де функції медіатора виконують:

 • гістамін;
 • АТФ;
 • глутамат;
 • аспартат.

За місцем розташування синапсу:

 • Аксо-дендритні (між аксонів одного та дендритів другого нейрона);
 • Аксо-аксональні;
 • Аксо-соматичні;
 • Дендро-соматичні;
 • Дендро-дендритні.

Найбільш часто зустрічаються три перших типи.

Будова всіх хімічних синапсів має принципову схожість. Наприклад аксо-дендритний синапс складається з наступних елементів:

 • Пресинаптичне закінчення або терміналь (кінець аксона);
 • Синаптична бляшка, потовщення закінчення;
 • Пресинаптична мембрана, яка покриває пресинаптичне закінчення;
 • Синаптичні бульбашки в бляшці, які містять нейромедіатор;
 • Постсинаптична мембрана, яка покриває ділянку дендрита прилеглою до бляшки;
 • Синаптична щілина, яка розділяє пре- і постсинаптичну мембрани, шириною 10-50 нМ;
 • Хеморецептори, білки вбудовані в постсинаптичну мембрану і специфічні для нейромедіатора. Наприклад в холінергічних синапсах – це холінорецептори, адренергічних – адренорецептори і т.д.

Прості нейромедіатори синтезуються в пресинаптичних закінченнях, пептидні – в нейронах, а потім по аксонах транспортуються в закінчення.

Посилання на основну публікацію