Будова і функції клітинної оболонки

Клітинна оболонка розташовується ззовні клітини, відокремлюючи останню від зовнішнього чи внутрішнього середовища організму.

Її основу складає плазмалема (клітинна мембрана) і вуглеводно-білкова складова, яка має різну товщину в залежності від царства організму (тваринна або рослинна клітина) і від місцезнаходження клітини в багатоклітинному організмі.

Плазмалема має товщину 7,5 нм (1 нм (нанометр) = 10-9 метрів) і із зовнішньої частини утворена шаром білкових молекул, під яким знаходяться два шари молекул жироподібних речовин (ліпідів), а далі розташовується новий шар молекул білка.

У плазмалемі є канали, вистелені білковими молекулами, через ці канали здійснюється транспорт різних речовин як в клітку, так і з неї. Розрізняють пасивний та активний транспорт речовин.

  • Пасивний транспорт речовин не вимагає витрат енергії (це або осмос, або проста дифузія за допомогою білків-переносників);
  • Активний перенос речовин здійснюється або білками-переносниками і вимагає витрати енергії для прямого або зворотного фагоцитозу (поглинання твердих речовин у клітину – прямий фагоцитоз, а виділення твердих речовин із клітини – зворотний фагоцитоз).

Тваринні клітини, які знаходяться всередині організму або у внутрішньому рідкому середовищі, крім плазмалеми мають дуже невеликий білковий прошарок, а ті клітини, які знаходяться на поверхні організму і утворюють захисні тканини (наприклад, шкіру), містять потужний білковий шар, що складається з глікопротеїдів або гліколіпідів, іноді містять хітин.

У рослин клітинна оболонка завжди більш міцна і зміцнена целюлозою або клітковиною.

Функції клітинної оболонки різноманітні, при цьому найбільше значення мають такі з них:

  1. Оболонка клітини підтримує форму клітини і надає механічну міцність як клітці, так і організму в цілому;
  2. Захищає клітину від механічних пошкоджень і попадання в неї непотрібних і шкідливих сполук (до певної межі);
  3. Здійснює впізнавання молекулярних сигналів (дія гормонів або інших речовин);
  4. Регулює обмін речовин між клітиною і середовищем (зовнішнім чи внутрішнім середовищем багатоклітинного організму);
  5. Здійснює міжклітинну взаємодію в багатоклітинному організмі.
Посилання на основну публікацію