1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Будова еукаріотичної клітини – коротко

Будова еукаріотичної клітини – коротко

Будова біомембрани. Мембрани, що обмежують клітини і мембранні органели еукаріотичних клітин, мають загальний хімічний склад і будову. До їх складу входять ліпіди, білки і вуглеводи. Ліпіди мембрани представлені фосфо ліпідами, холестерином і гліколіпідами. Більшість білків мембран відноситься до складних білок, наприклад глікопротеїну. Вуглеводи не зустрічаються в мембрані самостійно, вони пов’язані з білками і ліпідами. Товщина мембран становить 7-10 нм.

Відповідно до загальноприйнятої в даний час рідинно-мозаїчної моделі будови мембран (рис. 19), фосфоліпіди утворюють подвійний шар, або ліпідний бішар, в якому гідрофільні «головки» молекул ліпідів звернені назовні, а гідрофобні «хвости» заховані всередину мембрани. Ці «хвости» завдяки своїй гідрофобно-сті забезпечують поділ водних фаз внутрішнього середовища клітини і її оточення. З ліпідами за допомогою різних типів взаємодії пов’язані білки. Частина білків розташована на поверхні мембрани. Такі білки називають периферійними, або поверхневими. Інші білки частково або повністю занурені в мембрану – це інтегральні, або занурені, білки. Клітина як біологічна система

Біологічні мембрани розрізняються по розташуванню в клітці, хімічним складом і виконуваних функцій. Основні типи мембран – плазматичні і внутрішні. Плазматична мембрана містить близько 45% ліпідів (в т. Ч. Гликолипидов), 50% про білків і 5% о вуглеводів. Ланцюжки вуглеводів, що входять до складу глікопротеїнів і гліколіпідів, виступають над поверхнею мембрани.

На поверхні клітин тварин вони утворюють тонкий поверхневий шар – гликокаликс. Він забезпечує безпосередній зв’язок клітини із зовнішнім середовищем, в ньому відбувається позаклітинне травлення. Клітини бактерій, рослин і грибів, крім плазмалемми, оточені ще й клітинними оболонками.

Внутрішні мембрани еукаріотичних клітин розмежовують різні частини клітини, утворюючи своєрідні «відсіки» – компартменти, що сприяє розділенню різних процесів обміну речовин і енергії. Вони можуть відрізнятися за хімічним складом і виконуваних функцій, але загальний план будови у них зберігається.

Функції мембран. Біологічних мембран приписують численні функції, основними з яких є обмежує, бар’єрна, транспортна, рецепторная, каталітична, енергетична та освіта міжклітинних контактів.

Обмежує функція мембран полягає в тому, що вони відокремлюють внутрішній простір клітини від зовнішнього середовища. Мембрани розмежовують також простір усередині клітини, розділяючи тим самим вихідні речовини реакції і ферменти, які можуть здійснювати відповідні реакції (компартменталізація). Мембрана є напівпроникною, тобто її вільно долають тільки ті речовини, які необхідні клітці, при цьому існують механізми транспорту необхідних речовин.

Рецепторная функція мембрани пов’язана, в першу чергу, зі сприйняттям сигналів навколишнього середовища і передачею цієї інформації усередину клітини. За цю функцію відповідають спеціальні білки-рецептори.

На мембранах розташовані численні ферментні комплекси, внаслідок чого на них відбуваються інтенсивні синтетичні процеси (каталітична функція).

Енергетична функція мембран обумовлена утворенням енергії, її запасанием у вигляді АТФ і витрачанням.

ПОДІЛИТИСЯ: