Ботаніка та вивчення рослин

Рослини вивчають в області біології – ботаніки.

Ботаніки розглядають закони життя рослин, їх будова, життєдіяльність, поширеність на Землі, зручні умови зростання, селекцію, взаємозв’язок з іншими організмами.

Рослини – це основа життя на Землі, так як вони дають можливість існувати іншим видам.

У рослин, як і у всього живого, відбуваються процеси життєдіяльності: харчування, дихання, ріст, розмноження і т.д. Тобто кожна частина рослини спеціалізується на який-небудь функції. Зверніть особливу увагу на ці функції (де і як вони відбуваються) і вам буде простіше зрозуміти, як влаштовано рослина.

Вся рослина (як і будь-який інший організм) – це біосистеми (від грец. Біос – життя, система – ціле). Рослина живе через те, що всі органи складають єдине ціле. Всі органи пов’язані між собою, чітко взаємодіють і функціонують. Рослина і його органи безпосередньо пов’язані з навколишнім світом.

Наприклад, у рослин (як і у всього живого) є власні ритми (біоритми), які залежать від умов середовища і з певною періодичністю змінюють біологічні процеси:

  • добові – активність днем, уповільнення процесів вночі;
  • сезонні – велика активність влітку, стан спокою взимку.
Посилання на основну публікацію