1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Біоти і біоценози гірських систем та островів

Біоти і біоценози гірських систем та островів

За новітніми даними Г. Огуреєвої (2003), 48% всієї поверхні суходолу Землі розміщено на висотах понад 500 м над рівнем моря (н. р. м.), 27% – вище 1000 м, 11% – вище 2 000 м, 5% – вище 3 000 м і 2% – вище 4 000 м. Отже, гірські системи (на відміну від рівнинних) характеризуються тривимірністю: широтою, довготою та абсолютною висотою над рівнем моря. Градієнти природного довкілля в горах (температурний, баричний, вологості) мають значно більші показники ніж на рівнинах. Зміна “від місця до місця” абіотичного довкілля спричиняє зміну біоти та біоценозів, тобто всього біотичного й ландшафтного різноманіття.

Першопричинами диференціації біоти гірських систем є широтно-довготне розташування, віддаленість від океанів (континенталь-ність) та абсолютна висота. Наступний рівень диференціації гірської біоти спричинений макроекспозиційністю схилів, а також складом гірських порід, ґрунтів та мезокліматичними особливостями. І, нарешті, третій рівень диференціації біоценотичного покриву, його мозаїчність зумовлені особливостями мезорельєфу, ґрунту, клімату.

Закономірності рослинного покриву і тваринного населення гірських територій досліджували чимало вчених, зокрема, Ж. Турнефор, К. Вільденов, П. Паллас та ін. Проте цілісну картину біогеографічних закономірностей в горах вдалося з’ясувати на початку ХІХ ст. О. Гумбольдту. Вчений вперше обґрунтував поняття про висотну поясність і регіональність (провінційність) гірських систем, визначив особливу роль гір для людської спільноти і цим спонукав зацікавлення до їх дослідження. Згодом, у ХХ ст., комплексні дослідження гірських систем злилися в наукову дисципліну монтологію (грец. montana – гори).

О. Гумбольдту належить першість щодо тривимірності природи гір та ролі географічної широти в розміщенні висотних поясів. Чимало праць учений присвятив проблемі зв’язку поширення рослин з природними умовами гірських систем світу. Він простежив залежність життєвих форм і видів рослин від змін з висотою кліматичних умов і насамперед від термічного чинника. На відзначення заслуг О. Гумбольдта в становленні гірської географії його іменем названо гори в Центральній Азії, Австралії, Новій Гвінеї, льодовик у Гренландії, морську течію вздовж берегів Перу та інші географічні об’єкти.

ПОДІЛИТИСЯ: