Біотехнологія і напрями біотехнології

Біотехнологія – це міжнаукова дисципліна, що займається вивченням можливостей модифікації біологічних об’єктів, їх біохімії, органів і речовинами, які продукуються ними для виконання господарських і наукових завдань.

До цієї дисципліни відноситься генна інженерія, всі види гібридизації та штучного відбору. Ведуться дослідження із залученням фахівців біохіміків, ембріологів, генетиків, які володіють сучасними знаннями клітинної та молекулярної біології, а також робототехніки, інформаційних технологій і сучасної хімії.

Розвиток науки і технологій дозволяє використовувати для вивчення шляхів і методів досягнення поставлених завдань нові знання і апаратуру.

Основними видами біотехнології є:

  • Біоінженерія. Об’єднує в собі досягнення біомедицини, клінічної медичної практики та інженерні підходи. Основними її досягненнями на сьогодні є: створення кардіостимуляторів, штучних суглобів, біоінженерних протезів, а також методик і апаратури для процедур ниркового діалізу, артроскопії, магніторезонансної томографії та багатьох інших.
  • Біомедицина. Займається вивченням людського організму в його нормальних межах, а також патологічних станах, розробляє методики діагностики, лікування або корекції.
  • Наномедицина. Вивчає можливості моніторингу, контролю і корекції органів і їх систем на молекулярному рівні. Уже розроблені методики доставки лікарських препаратів безпосередньо до хворих клітин, чіпи, бактерицидні засоби нового покоління.
  • Біофармакології. Вивчення біологічних об’єктів, тканин, біохімії з точки зору можливості використання для створення і організації виробництва біофармацевтичних препаратів – ліків біологічного походження.
  • Біоінформатика. Створення програмного забезпечення та методик комп’ютерного аналізу складних біологічних систем – генома, структури білків, нейронних мереж та інших.
  • Біоніка. Це галузь прикладного знання, що займається вивченням організації, властивостей, структур живих об’єктів і їх повторенням в технічних пристроях. Так, її заслугою стало створення біонічних протезів, які повторюють функції руки, реактивного двигуна, де для запобігання вібрації використовувався принцип, запозичений у бабок, окуляри з подвійними скельцями для читання і розглядання віддалених предметів і інші апарати і інженерні прийоми.
  • Біоремедіація. Це наука створює методи і технології очищення вод, ґрунту, повітря за допомогою біологічних об’єктів. Так, за допомогою водоростей і мікроорганізмів очищають стічні води, гриби і рослини висаджують на закритих сміттєвих полігонах, для видалення плям нафти, що розлилася використовують бактерії.
Посилання на основну публікацію