1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Біосферологія

Біосферологія

Загальне уявлення про біосферу як оболонку існування живих організмів подано у шкільних курсах біології й географії. Це свідчить про важливість правильного розуміння цього вчення і виняткове значення живої речовини для існування людства. Водночас внаслідок науково-технічного прогресу антропогенний вплив на біосферу набув таких масштабів, що загрожує її існуванню. Щоб не збулося передбачення, залишене древніми єгиптянами на піраміді Хеопса про те, що “людство загине від невміння користуватися силами Природи і від незнання справжнього світу”, потрібно досконало вивчати склад, структуру, еволюцію й енергетику біосфери, а також глобальні, регіональні й локальні процеси природного й антропічного характеру. Знання сутності таких процесів та відповідний вплив на них дають змогу зменшити або, принаймні, пом’якшити деструктивні наслідки цього впливу. Тільки ціною величезних зусиль людство зможе зберегти ландшафтне та біотичне різноманіття і, таким чином, забезпечити власне існування.

ПОДІЛИТИСЯ: