Біосфера

Перенесення речовини і енергії йдуть не тільки всередині біогеоценозу, вони можуть пов’язувати сусідні біогеоценози, але і по суті справи охоплювати всю поверхню Землі. Тому можна говорити про єдину, складної і взаємозалежної екосистемі вищого рангу – біосферу (грец. Sphaira – куля).
Біосфера в сучасному її розумінні – це оболонка Землі, охоплена діяльністю живого, в тому числі і ті частини планети, які безпосередньо залежать або залежали від неї в минулому.

Верхня межа біосфери відповідає озоновому шару стратосфери, тобто розташовується на висоті близько 22-25 км. Нижня проходить в основному по нижнім горизонтів відкладень осадових порід, тобто на глибині 5-7 км.

Частина біосфери, де зараз живі істоти зустрічаються постійно, називають еубіосферой (грец. Ju – добре). Її товщина значно менше – 5-6 км над поверхнею Землі і менше 1 км під її поверхнею.

У кожній точці земної поверхні складаються унікальні умови, ніде більше точно не повторюються. Саме тому різноманітність спільнот майже невичерпний. Однак в біосфері можна виділити основні їх типи – біоми (лат. Закінчення oma – позначення сукупності), існування яких багато в чому визначається подібними фізико-географічними умовами. Більшість биомов мають свої народні назви – тайга, степ, пустеля і т.д.

Загальна біомаса біосфери (в сухому вигляді) оцінюється в 2,5х1012т. Більша її частина припадає на сушу (в основному на наземну рослинність), а у водних екосистемах біомаса становить всього близько 0,003х1012т. Середня ж біомаса на один квадратний метр трохи перевищує 1 кг.
Новітні дані дозволяють переглянути ці величини. Нещодавно в верхніх шарах земної кори виявлено багатющі спільноти анаеробних бактерій, що заселяють як осадові, так і інші гірські породи (наприклад базальти), зазвичай порушені тріщинами з водою. Вони виявлені навіть на великих глибинах – глибше 3000 м. За найскромнішими оцінками, можлива жива маса таких бактеріальних спільнот досягає 2х1014т.

Якщо спробувати оцінити загальну масу самої біосфери, тобто скласти біомасу, все органічна речовина біогенного походження і присутні в біосфері відсталі речовини, то ця величина може бути оцінена в 2,5-3х1018т. Це означає, що вагова частка живої речовини в біосфері відносно невелика.

Однак не слід забувати, що значна (якщо не більша) частина біосфери створювалася мільйони років в ході діяльності живих істот, так і сучасне функціонування біосфери в чому визначається їх активністю. За деякими оцінками, біомаса, вироблена за останні 1 мільярд років, може становити близько 2 X 1 020 т (при незмінному середньому рівні сумарною річною продукції – 2,3 X 1011т). Ця величина в 10 разів більша за масу всієї земної кори.

Посилання на основну публікацію