Біосфера і людина — доповідь

Біосферу Землі становить все різноманіття живої природи. Людина є представником тваринного світу, тому біосфера і людина тісно взаємопов’язані між собою. Люди надають як позитивне, так і негативний вплив на біосферу.

Біосфера і ноосфера

Біосфера складається з двох компонентів:

 • біотичного або живого;
 • абіотичного або неживого.

Жива і нежива матерія біосфери здійснюють кругообіг речовин і впливають один на одного. Завдяки геохімічним і кліматичним чинникам на Землі зародилося життя. У той же час живі організми впливають на неживу матерію, змінюючи рельєф, геологічні шари, атмосферу. Людство також впливає на живі організми і неживу природу.

Володимир Вернадський, який створив вчення про біосферу, виділив поява і діяльність людини в окрему сферу – ноосферу. Дослівно термін перекладається як «сфера розуму». Вернадський вважав, що ноосфера – частина біосфери, перетворена працею і розумом людини. Свідома діяльність людини стала фактором розвитку біосфери.

Людство і біосфера

Взаємодія людини і біосфери має дві сторони:

 • біологічну;
 • соціальну.

З біологічної точки зору взаємовідносини людини і природи не виходять за рамки споживання енергії. Людство, незважаючи на розвинений розум, як і всі живі організми, потребує основних природних ресурсах:

 • воді;
 • повітрі;
 • їжі.

Для здійснення метаболізму кожен день необхідні вода, кисень, поживні речовини. Будучи гетеротрофами люди безпосередньо впливають на чисельність живих організмів і круговорот речовин в природі.

На відміну від інших живих істот людство потребує специфічних ресурсах, які допомагають жити соціумом.
Для промисловості та виробництва використовуються:

 • нафта;
 • газ;
 • руда;
 • деревина.

За допомогою біосфери людство будує міста, прокладає дороги, шиє одяг, проектує транспортні засоби. Однак зі збільшенням чисельності людей пропорційно виснажуються природні ресурси. Саме тому людство шукає альтернативне паливо, синтезує хімічні речовини, культивує тварин і рослини. Без розвитку господарської діяльності людство було приречене на вимирання, тому що людські потреби випереджають можливості біосфери.

Щоб не залежати від стану біосфери людство налагодило власне виробництво. Однак з розвитком промисловості продукти життєдіяльності людства стали накопичуватися в навколишньому середовищі і впливати на стан біосфери в цілому, що відбивається на житті і здоров’ї людини.

Вплив – плюси і мінуси

Незважаючи на те, що людство вийшло з природи і до сих пір потребує основних природних ресурсах, вплив людини на біосферу більше негативне, ніж позитивне. Прагнення до незалежності і кращого життя негативно позначається на екологічних системах і, так чи інакше, відбивається на людського життя.

Негативний вплив діяльності людства:

 • зміна ландшафту в ході видобутку корисних копалин, будівництва міст, заводів;
 • забруднення грунту, води, атмосфери пестицидами і продуктами життєдіяльності соціуму (пластик, метал, гума);
 • порушення екологічного балансу, що призводить до зміни природного співтовариства (ліси перетворюються в пустелі);
 • знищення тваринного світу (боротьба з шкідниками, знищення природного місця існування);
 • зміна клімату за рахунок накопичення газів в атмосфері;
 • радіоактивне, нафтове, хімічне забруднення.

Усвідомлення масштабів негативного впливу допомогло з’явитися екології – науки про збереження природних ресурсів і ролі людства в розвитку біосфери. Екологія вивчає взаємодію живих організмів один з одним і з навколишнім середовищем.

Діяльність людини в рамках екології носить позитивний характер.

Екологи займаються:

 • висадкою лісів і рослин;
 • очищенням води;
 • відновленням родючості ґрунту;
 • збереженням вимираючих з вини людства видів.

Захист навколишнього середовища

Природа має велике значення в житті людини. Стан навколишнього середовища впливає на здоров’я і тривалість людського життя. Тому людству необхідно вирішити два завдання:

 • налагодити раціональне природокористування;
 • навчитися керувати біосферою без шкоди собі та іншим організмам.

Один із прикладів відновлення природи – створення заповідних зон. Однак цього недостатньо, щоб привести біосферу в порядок, тому що довгий час людство не замислювалося про наслідки своєї діяльності. Екологам ще належить вирішити проблеми зі звалищами, хімічним забрудненням, зміною клімату.

Що ми дізналися?

Коротко дізналися про біосферу і ноосферу, взаємодії людства і навколишнього середовища, залежно життя людини від біосфери, а також позитивному і негативному впливі людства на природу.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.