Біомаса

Сукупність усіх живих організмів (живої речовини) планети називають біомасою.
Організми, складові біомасу, мають величезної здатністю розмножуватися, що зумовлює щільність життя.

Щільність життя – це боротьба організмів за площу, їжу, повітря, воду.
Розрізняють біомасу:
поверхні суші – сукупність всіх організмів – рослин, тварин, мікроорганізмів, що населяють сушу;
грунту – сукупність живих організмів, що мешкають в грунті і грають провідну роль у процесі формування грунту;
світового океану – сукупність всіх живих організмів, що населяють основну частину гідросфери Землі. Біомаса його в 1000 разів менше, ніж біомаса суші, так як використання сонячної енергії у воді становить 0,04 %, на суші – 0,1 %.

Біомаса живих істот в порівнянні з величиною геосфер невелика – 0,01%.
У різних частинах біосфери щільність життя неоднакова: найбільша кількість організмів знаходиться біля поверхні літосфери і гідросфери. Зміст біомаси змінюється по зонах.
Максимальну щільність мають тропічні ліси, незначну – льоди Арктики і високогірні області.
Рослинні і тваринні організми, перебуваючи у взаємозв’язку з неорганічної середовищем, включаються в безперервний кругообіг речовин і енергії.

Посилання на основну публікацію