1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Біологія як наука

Біологія як наука

Біологія (грец. Bios – життя, logos – вчення) – сукупність наук, що вивчають структуру, функціонування і різноманітність живих систем на різних рівнях організації.

Біологія – комплексна наука, що сформувалася в результаті диференціації та інтеграції різних галузей знань.

До біологічних дисциплін відносяться ботаніка (предмет вивчення – рослини), зоологія (тварини), анатомія (макроскопічне будову організмів), мікробіологія (мікроорганізми), гістологія (будова тканин), фізіологія (функції організму), цитологія (будову і функціонування клітини), генетика (закономірності спадковості і мінливості), екологія (взаємини організмів з навколишнім середовищем). Кожна з них – самостійна наука, поділяється в свою чергу на розділи (в зоології – орнітологія, іхтіологія, протозоологія і т.д.).

В результаті інтеграції (на стику різних наук) виникли і активно розвиваються біохімія, молекулярна біологія, біофізика, радіобіологія, цитогенетика, космічна біологія, біоніка (використання принципів організації живих істот при створенні машин) та інші науки.

Загальна біологія вивчає найбільш універсальні властивості та закономірності розвитку та існування організмів і їх спільнот (тобто найбільш загальні питання сутності життя і рівнів її організації).

ПОДІЛИТИСЯ: